Category - Chuyên ngành dịch thuật

Dịch thuật tài liệu quảng cáo

Biên dịch tài liệu quảng cáo và tiếp thị đòi hỏi biên dịch phải có năng lực và kỹ năng gần như đối ngược với năng lực và kỹ năng cần thiết cho dịch tài liệu kỹ thuật, pháp lý, y tế, hoặc khoa học, bởi vì mục tiêu...

Dịch thuật luận văn

Nhu cầu dịch thuật Luận văn – Đồ án – Tiểu luận – Chuyên đề – Báo cáo tốt nghiệp ngày nay càng cao do sự phát triển mạnh mẽ của nền giáo dục nước nhà. Sự hợp tác giáo dục đào tạo giữa các đơn vị trong...

Nhập số điện thoại của bạn
Chúng tôi sẽ gọi ngay cho bạn sau 30s
Khuyến mại
Giảm giá 20% phí dịch thuật