Giới thiệu về tiếng Mã Lai

77M

Người bản xứ

5

Quốc gia

204M

Người nói ngôn ngữ thứ hai

Tiếng Mã Lai được nói bởi khoảng 18 triệu người trên toàn thế giới tại Singapore, Malaysia, Indonesia và Brunei.

Các cặp ngôn ngữ phổ biến

Tiếng Anh Tiếng
Mã Lai
Tiếng Ả Rập Mã Lai
tiếng Tamil tiếng Mã Lai
tiếng Thái tiếng
Mã Lai
Tiếng Hàn Tiếng
Mã Lai 

Tiếng Mã Lai

 

Bản dịch tiếng Malay cho tất cả các ngành công nghiệp chính

Ngân hàng & Tài chính

Y tế & Chăm sóc sức khỏe

Hợp pháp

Kỹ thuật kỹ thuật

Dịch vụ khách hàng

Du lịch

chơi game

Phần mềm & Công nghệ