Giới thiệu về tiếng Rumani

26M

Người bản xứ

7

Quốc gia

4M

Người nói ngôn ngữ thứ hai

Những người nói tiếng Rumani bản ngữ không chỉ được tìm thấy ở Romania mà còn ở Moldova, Ukraine, Israel, Serbia và Hungary.

Các cặp ngôn ngữ phổ biến

Tiếng Anh Tiếng
Rumani
Tiếng Pháp Rumani
Tiếng Đức Rumani
Tiếng Ý Tiếng
Rumani
Tiếng Tây Ban Nha Tiếng
Rumani

tiếng Rumani

 

Dịch Tiếng Rumani Cho Tất Cả Các Ngành Chính

Ngân hàng & Tài chính

Y tế & Chăm sóc sức khỏe

Hợp pháp

Kỹ thuật kỹ thuật

Dịch vụ khách hàng

Du lịch

chơi game

Phần mềm & Công nghệ