Dịch vụ dịch thuật văn học & xuất bản

Tác phẩm văn học của bạn là kết quả của sự chăm chỉ, cống hiến và sáng tạo nghệ thuật của bạn. Tại Linguidoor, chúng tôi biết điều đó! Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp Dịch vụ Dịch thuật Văn học và Xuất bản hiệu quả, để dịch tất cả các dạng tác phẩm văn học của bạn bằng một cách tiếp cận khéo léo trong hơn 100 ngôn ngữ. Các dịch giả của chúng tôi không chỉ giữ lại các sắc thái của tác phẩm gốc của bạn mà còn làm cho nó tương thích để tiếp cận khán giả toàn cầu.

Dịch vụ bán chạy nhất

dịch thuật văn học

Trở thành thương hiệu toàn cầu mà bạn xứng đáng trở thành.


Dịch sách
 

Dịch tiểu
thuyết


dịch thơ
 


dịch tiểu luận


Sách thiếu nhi
 


kịch bản phim

Blog
dịch thuật
 

Tạp chí và
bài viết

Dịch tài liệu chuyên nghiệp
với hơn 50 ngôn ngữ

ngôn ngữ phổ biến của chúng tôi.

tiếng Hin-ddi
 

Tiếng Anh

tiếng Đức
 

tiếng Nhật

Hàn Quốc
 

người Trung Quốc

người Tây Ban Nha
 

tiếng Do Thái
Tại sao lại là chúng tôi?

Dịch thuật văn học chuyên nghiệp đảm bảo chất lượng

Từ khóa đi qua đây.

 

Tỷ lệ cạnh tranh bởi vì
chúng tôi tôn trọng ngân sách của bạn.

Hỗ trợ 24/7 suốt ngày đêm

Đảm bảo hoàn lại tiền 100%
cho các dịch vụ của chúng tôi.

Bản dịch chính xác 100%

giao hàng kịp thời