Lợi ích của Thông dịch qua điện thoại

Khi các bên liên quan ở các địa điểm khác nhau, nhiều khách hàng lựa chọn phiên dịch qua điện thoại

Dễ dàng truy cập , vì thông dịch viên không cần phải có mặt trực tiếp để thực hiện cuộc trò chuyện.

Giá cả phải chăng để chỉ gọi thông dịch viên và các bên liên quan qua một cuộc điện thoại, trái ngược với việc sắp xếp để họ có mặt ở một địa điểm chung.

Có thể duy trì ẩn danh trong trường hợp danh tính của một hoặc nhiều bên cần được giữ bí mật.

Qua điện thoại Giải thích cho tất cả các cài đặt

Tài liệu hợp pháp

Cho phép hiểu đầy đủ các tài liệu pháp lý với sự trợ giúp của các thông dịch viên của chúng tôi.

Tổng đài chăm sóc khách hàng

Tăng điểm hài lòng của khách hàng bằng cách giải quyết các truy vấn của họ bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.

nhập cư

Đảm bảo rằng du khách nhập cư hiểu các yêu cầu và thông tin du lịch một cách chính xác.

Hội nghị ngoại giao

Tương tác với các đại biểu quốc tế bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, khi có cuộc gọi.

nhược điểm y tế.

y tế từ xa

Đảm bảo rằng bệnh nhân của bạn hiểu đầy đủ tất cả thông tin bạn đã chia sẻ trong các cuộc hẹn.

Buổi đào tạo

Truyền đạt thông tin phù hợp và đào tạo các đội quốc tế thông qua hướng dẫn khi gọi.

thảo luận pháp luật

Phỏng vấn trực tuyến

Dễ dàng tương tác với các ứng viên quốc tế trong các cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Cuộc gọi hội nghị kinh doanh

Thực hiện các cuộc gọi với nhiều bên bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.

chế độ của Qua điện thoại Diễn dịch

Mặc dù chúng tôi cũng cung cấp phiên dịch đồng thời, trực quan và chuyển tiếp, nhưng các phương thức phiên dịch qua điện thoại này đang được yêu cầu.

Giải thích thị giác

Chế độ lý tưởng cho mọi tài liệu bằng văn bản như báo cáo, chứng chỉ và báo cáo bằng tiếng nước ngoài. Thông dịch viên cung cấp tài khoản bằng miệng của văn bản bằng ngôn ngữ khác với bản gốc.

Phiên dịch liên lạc

Hữu ích trong việc tạo điều kiện cho cuộc trò chuyện giữa hai người như trong một cuộc tư vấn, phỏng vấn hoặc gặp gỡ. Thông dịch viên có chuyên môn về cả hai ngôn ngữ được nói và đảm bảo rằng mỗi câu được truyền đạt rõ ràng cho người kia.

Giải thích liên tiếp

Được sử dụng nhiều nhất trong các hội nghị, cuộc họp và các cuộc tụ họp lớn khi diễn giả nói với khán giả, đưa ra một vài câu và sau đó tạm dừng để cho phép thông dịch viên lặp lại các câu bằng một ngôn ngữ khác.