Lợi ích của Phiên dịch trực tiếp

Một số trường hợp hoặc sự kiện yêu cầu phiên dịch viên phải có mặt cùng với tất cả các bên khác vì nhiều lý do.

Trao đổi thông tin y tế, pháp lý hoặc tài chính nhạy cảm không thể truyền đạt qua điện thoại hoặc cuộc gọi video.

Đọc ngôn ngữ cơ thể và xây dựng niềm tin vào một cá nhân hoặc một bên giống như phiên dịch cho bệnh nhân.

Phiên dịch các buổi đào tạo kỹ thuật và trình diễn yêu cầu phiên dịch viên phải quan sát trực tiếp và phiên dịch.

Phiên dịch trực tiếp Đối với Tất cả Cài đặt

điều trần tư pháp

Có một thông dịch viên đủ tiêu chuẩn tại tòa để giúp các bên giao tiếp trong các phiên điều trần.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Cho dù đó là dành cho hội đồng quản trị bệnh viện hay ủy ban kinh doanh, hãy đảm bảo không có thông tin nào lọt ra khỏi cửa.

tiền gửi

Giao tiếp hiệu quả trong quá trình ký gửi nhạy cảm với các dịch vụ phiên dịch trực tiếp của chúng tôi.

Du lịch quốc tế

Xây dựng lòng tin giữa các chức sắc quốc tế bằng cách nói bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.

nhược điểm y tế.

cảnh sát thẩm vấn

Thông dịch viên của chúng tôi giúp các nghi phạm cảm thấy thoải mái và làm việc với cảnh sát một cách hiệu quả.

Buổi đào tạo

Truyền đạt thông tin phù hợp trong khi đào tạo nhóm của bạn trong môi trường kỹ thuật nhạy cảm.

thảo luận pháp luật

Phỏng vấn trực tuyến

Thuê ứng viên quốc tế trong các lĩnh vực cần bảo mật thông tin.

Sự kiện ảo

Giúp người tham gia tương tác bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ tại các sự kiện và hội nghị trực tuyến của bạn.

chế độ của Mặt đối mặt Diễn dịch

Ngoài các phương thức phiên dịch sau đây, chúng tôi còn cung cấp phiên dịch liên tiếp, đồng thời và trực quan.

Giải thích thì thầm

Một hình thức phiên dịch đồng thời rời rạc hơn trong đó phiên dịch viên thì thầm thông điệp cho người nghe mà không làm phiền người nói. Hữu ích trong các tình huống chỉ có một người yêu cầu phiên dịch bằng một ngôn ngữ cụ thể.

Phiên dịch chuyển tiếp

Phù hợp nhất cho các cài đặt yêu cầu thông dịch bằng nhiều ngôn ngữ. Một phiên dịch viên chuyển tải thông điệp của người nói bằng ngôn ngữ phổ thông, và một phiên dịch viên khác sau đó chuyển tải thông điệp đó bằng ngôn ngữ đích đến người nghe.

Phiên dịch liên lạc

Hữu ích trong việc tạo điều kiện cho cuộc trò chuyện giữa hai người như trong một cuộc tư vấn, phỏng vấn hoặc gặp gỡ. Thông dịch viên có chuyên môn về cả hai ngôn ngữ được nói và đảm bảo rằng mỗi câu được truyền đạt rõ ràng cho người kia.

khác của chúng tôi Dịch vụ phiên dịch

Nếu bạn không cần thông dịch viên tại chỗ, chúng tôi cung cấp các dịch vụ thông dịch khác đáp ứng yêu cầu của bạn.

Thông dịch qua điện thoại (OPI)

Cho dù đó là phiên dịch cho một buổi điều trần hay cho một cuộc phỏng vấn, các phiên dịch viên của chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ bạn 24/7 – được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết.

Giải thích từ xa bằng video (VRI)

Từ hội nghị quốc tế đến thuyết trình kinh doanh, các dịch vụ của chúng tôi sẽ giúp bạn giao tiếp hiệu quả thông qua bất kỳ cuộc gọi video hoặc nền tảng nào.