Về người Tây Ban Nha Ngôn ngữ

480 triệu

Người bản xứ

20

Quốc gia

190 triệu

Người nói ngôn ngữ thứ hai

Các cặp ngôn ngữ phổ biến

Làm sao người Tây Ban Nha Được nói khắp thế giới

Tiếng Tây Ban Nha (El Salvador)

Tiếng Tây Ban Nha (Costa Rica)

Tây Ban Nha (Hiện đại)

Tiếng Tây Ban Nha (Chile)

Tiếng Tây Ban Nha (Colombia)

Tiếng Tây Ban Nha (Argentina)

Tiếng Tây Ban Nha (Cộng hòa Dominica)

Tây Ban Nha (Ecuador)

Tiếng Tây Ban Nha (Guatemala)

Tiếng Tây Ban Nha (Bolivia)

Một giải pháp cho tất cả ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha của bạn Nhu cầu dịch vụ

Dịch vụ phiên âm tiếng Tây Ban Nha

Nhận thông tin được sao chép chính xác với các dịch vụ sao chép tiếng Tây Ban Nha hàng đầu.

Dịch vụ thuyết minh tiếng Tây Ban Nha

Thêm thuyết minh tiếng Tây Ban Nha chất lượng vào nội dung video của bạn, từ phim và phim tài liệu đến video tiếp thị.

Giao tiếp hiệu quả

Dịch vụ phiên dịch tiếng Tây Ban Nha

Hỗ trợ giao tiếp với các đối tác kinh doanh, khách hàng, khách hàng và nhân viên của bạn ở Nam Âu và gặt hái thành công.

Dịch vụ xuất bản máy tính để bàn tiếng Tây Ban Nha

Làm cho tất cả tài liệu thương hiệu in và kỹ thuật số của bạn – nhãn, tài liệu quảng cáo, tạp chí, sách hướng dẫn, v.v. có thể truy cập được bằng các dịch vụ DTP của Tây Ban Nha.

phụ đề - khả năng hiển thị lớn hơn

Dịch vụ phụ đề tiếng Tây Ban Nha

Giúp người xem tiếng Tây Ban Nha tiêu thụ và đánh giá cao nội dung âm thanh và video nước ngoài bằng cách bổ sung phụ đề tiếng Tây Ban Nha.