Về người Pháp Ngôn ngữ

290 triệu

Người bản xứ

22

Quốc gia

132 triệu

Người nói ngôn ngữ thứ hai

Các cặp ngôn ngữ phổ biến

Làm sao tiếng Ả Rập Được nói khắp thế giới

Tiếng Ả Rập (Angiêri)

Tiếng Ả Rập (Jordan)

Tiếng Ả Rập (Ai Cập)

Tiếng Ả Rập (Bahrain)

Tiếng Ả Rập (Cô-oét)

Tiếng Ả Rập (Iraq)

Tiếng Ả Rập (Lebanon)

Tiếng Ả Rập (Israel)

Tiếng Ả Rập (Libya)

Tiếng Ả Rập (Ma-rốc)

Tiếng Ả Rập (Qatar)

Tiếng Ả Rập (Sudan)

Tiếng Ả Rập (Oman)

Tiếng Ả Rập (Ả Rập Saudi)

Tiếng Ả Rập (Syria)

Tiếng Ả Rập (Tunisia)

Tiếng Ả Rập (UAE)

Tiếng Ả Rập (Yemen)

Khám phá khác của chúng tôi Dịch vụ tiếng Ả Rập

Dịch vụ phiên âm tiếng Ả Rập

Dịch vụ phiên âm tiếng Ả Rập nhanh chóng và chất lượng để làm cho nội dung video và âm thanh của bạn dễ tiếp cận hơn.

Dịch vụ lồng tiếng tiếng Ả Rập

Các nghệ sĩ lồng tiếng tài năng mang đến nét Ả Rập đích thực cho các quảng cáo, bài thuyết trình của bạn, v.v.

Giao tiếp hiệu quả

Dịch vụ phiên dịch tiếng Ả Rập

Thông dịch viên giúp bạn giao tiếp với những người nói tiếng Ả Rập bản địa trong các buổi tư vấn y tế, các cuộc họp kinh doanh toàn cầu, v.v.

Dịch vụ xuất bản máy tính để bàn tiếng Ả Rập

Tạo hình ảnh thương hiệu hấp dẫn thông qua tài liệu quảng cáo, nhãn, sách hướng dẫn, v.v. với các dịch vụ xuất bản trên máy tính bằng tiếng Ả Rập.

phụ đề - khả năng hiển thị lớn hơn

Dịch vụ phụ đề tiếng Ả Rập

Tăng phạm vi tiếp cận của phim, phim tài liệu, video tiếp thị, v.v. với phụ đề tiếng Ả Rập.