Về người Ý Ngôn ngữ

64 triệu

Người bản xứ

29

Quốc gia

14 triệu

Người nói ngôn ngữ thứ hai

Các cặp ngôn ngữ phổ biến

Làm sao người Ý Được nói khắp thế giới

Tiếng Ý (Ý)

Ý (Thụy Sĩ)

Một giải pháp cho tất cả ngôn ngữ tiếng Ý của bạn Nhu cầu dịch vụ


Dịch vụ phiên âm tiếng Ý

Nhận thông tin được sao chép chính xác với các dịch vụ sao chép tiếng Ý hàng đầu.


Dịch vụ thuyết minh tiếng Ý

Thêm thuyết minh tiếng Ý chất lượng vào nội dung video của bạn, từ phim và phim tài liệu đến video tiếp thị.

Giao tiếp hiệu quả


Dịch vụ phiên dịch tiếng Ý

Hỗ trợ giao tiếp với các đối tác kinh doanh, khách hàng, khách hàng và nhân viên của bạn và nhìn thấy thành công.