Về tiếng Croatia

5,6M

Người bản xứ

số 8

Quốc gia

1,2M

Người nói ngôn ngữ thứ hai

Quốc hội Croatia đã thay thế tiếng Latinh bằng tiếng Croatia làm ngôn ngữ chính thức vào năm 1847.

Các cặp ngôn ngữ phổ biến

Tiếng Anh
Tiếng Croatia
Tiếng Anh Croatia
tiếng Đức
Croatia
Tiếng Đức
Tiếng Croatia
Tiếng Ý
Tiếng Croatia

Tiếng Croatia

Bản dịch tiếng Croatia cho tất cả các ngành chính

Ngân hàng & Tài chính

Y tế & Chăm sóc sức khỏe

Hợp pháp

Kỹ thuật kỹ thuật

Dịch vụ khách hàng

Du lịch

chơi game

Phần mềm & Công nghệ

Khám phá các dịch vụ tiếng Croatia khác của chúng tôi

Dịch vụ phiên âm tiếng Croatia

Nhận bản chép lời chuyên nghiệp và không có lỗi cho các miền đa dạng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.

Dịch vụ thuyết minh tiếng Croatia

Các nghệ sĩ thuyết minh tiếng Croatia lồng tiếng hiệu quả cho phim tài liệu, quảng cáo, video eLearning, IVR của bạn, v.v.

Dịch vụ phiên dịch tiếng Croatia

Đảm bảo thông tin liên lạc liền mạch tại các hội nghị toàn cầu, tư vấn y tế và pháp lý, v.v., ở các khu vực nói tiếng Croatia.

Dịch vụ xuất bản máy tính để bàn Croatia

Tạo tài liệu in và kỹ thuật số được bản địa hóa và thiết kế tốt bằng tiếng Croatia với các dịch vụ xuất bản trên máy tính để bàn chất lượng.

chú thích

Dịch vụ phụ đề tiếng Croatia

Phụ đề đẳng cấp thế giới cho tất cả nội dung video và âm thanh của bạn, bao gồm video YouTube, phim truyện, phim tài liệu, webcast, v.v.