Giới thiệu về ngôn ngữ Do Thái

13 triệu

Người bản xứ

9

Quốc gia

13,4 triệu

Người nói ngôn ngữ thứ hai

Tiếng Do Thái là ngôn ngữ chính thức ở Israel. Hoa Kỳ có dân số nói tiếng Do Thái lớn thứ hai.

Các cặp ngôn ngữ phổ biến

Tiếng Anh
tiếng Ả Rập
Tiếng Tamil Đan Mạch
tiếng Hà Lan tiếng Đan Mạch
tiếng Đan Mạch

Làm thế nào tiếng Do Thái được nói trên toàn thế giới

tiếng Hê-bơ-rơ (Israel)

Tiếng Do Thái (Ashkenazi)

Tiếng Hê-bơ-rơ (Sephardi)

Tiếng Do Thái (Yemenite)

Tiếng Do Thái (Mizrahi)

Một giải pháp cho mọi nhu cầu về dịch vụ ngôn ngữ tiếng Do Thái của bạn

Dịch vụ phiên âm tiếng Do Thái

Nhận thông tin được sao chép chính xác với các dịch vụ phiên âm tiếng Do Thái hàng đầu.

Dịch vụ lồng tiếng tiếng Do Thái

Thêm thuyết minh tiếng Do Thái chất lượng vào nội dung video của bạn, từ phim và phim tài liệu đến video tiếp thị.

Dịch vụ phiên dịch tiếng Do Thái

Hỗ trợ giao tiếp với các đối tác kinh doanh, khách hàng, khách hàng và nhân viên của bạn và nhìn thấy thành công.

Dịch vụ xuất bản máy tính để bàn tiếng Do Thái

Làm cho tất cả tài liệu thương hiệu in và kỹ thuật số của bạn – nhãn, tài liệu quảng cáo, tạp chí, sách hướng dẫn, v.v. có thể truy cập được bằng các dịch vụ DTP của tiếng Do Thái.

chú thích

Dịch vụ phụ đề tiếng Do Thái

Giúp người xem tiếng Do Thái thưởng thức và đánh giá cao nội dung âm thanh và video nước ngoài bằng cách bổ sung phụ đề tiếng Do Thái.