Giới thiệu về ngôn ngữ Kanuri

7,8 triệu

Người bản xứ

6

Quốc gia

9,3 triệu

Tổng số loa

Kanuri là một ngôn ngữ Nigeria.

Các cặp ngôn ngữ phổ biến

Tiếng Anh
Kanuri
Tiếng Anh Kanuri

Tiếng Kanuri

Truyện tranh Kanuri

Yerwa Kanuri

Bản dịch Kanuri cho tất cả các ngành công nghiệp chính

Ngân hàng & Tài chính

Y tế & Chăm sóc sức khỏe

Hợp pháp

Kỹ thuật kỹ thuật

Dịch vụ khách hàng

Du lịch

chơi game

Phần mềm & Công nghệ

Một giải pháp cho mọi nhu cầu về dịch vụ ngôn ngữ Kanuri của bạn

Dịch vụ phiên âm Kanuri

Phiên âm Kanuri đáng tin cậy và nhanh chóng để hỗ trợ bạn trong quy trình kinh doanh và công ty của bạn.

Dịch vụ lồng tiếng Kanuri

Tiếp cận nhiều đối tượng hơn bằng cách thêm giọng thuyết minh Kanuri đích thực vào các tệp âm thanh và video của bạn.

Dịch vụ phiên dịch tiếng Kanuri

Nhận thông dịch viên Kanuri chuyên nghiệp, những người thông thạo ý nghĩa văn hóa của ngôn ngữ và giao tiếp chính xác.

Dịch vụ xuất bản máy tính để bàn Kanuri

Duy trì nhận dạng thương hiệu nhất quán trên nội dung kỹ thuật số và nội dung in bằng các dịch vụ Kanuri DTP.

chú thích

Dịch vụ phụ đề Kanuri

Thêm phụ đề Kanuri chất lượng với độ chính xác và tốc độ bằng dịch vụ phụ đề Kanuri chuyên nghiệp của chúng tôi.