Tăng chuyển đổi của bạn với End-to-End Bản địa hóa trang web

Nội dung trang web

Bản địa hóa giao diện người dùng

Quảng cáo trực tuyến

SEO đa ngôn ngữ

Hỗ trợ khách hàng

Tối ưu hóa di động

Đồ họa và Hình ảnh

Các yếu tố địa lý cụ thể

Người dịch hiểu được sự khác biệt về văn hóa, ngữ cảnh và kỹ thuật

Các nhà ngôn ngữ học được chứng nhận của chúng tôi là những người bản ngữ nói ngôn ngữ mục tiêu của họ và thông thạo ngôn ngữ nguồn của họ với chuyên môn trong ngành của họ.