Giới thiệu về tiếng Tagalog

28 triệu

Người bản xứ

1

Quốc gia

45 triệu

Người nói ngôn ngữ thứ hai

Hình thức tiêu chuẩn hóa của Tagalog được gọi là tiếng Filipino và được sử dụng rộng rãi ở Philippines.

Các cặp ngôn ngữ phổ biến

Tiếng Tagalog tiếng Anh
Tagalog Philippines
Tiếng Ả Rập Tagalog
Tiếng Tagalog Ilocano
Bisaya Tagalog

Bản dịch tiếng Tagalog cho tất cả các ngành công nghiệp chính

Ngân hàng & Tài chính

Y tế & Chăm sóc sức khỏe

Hợp pháp

Kỹ thuật kỹ thuật

Dịch vụ khách hàng

Du lịch

chơi game

Phần mềm & Công nghệ

Khám phá các dịch vụ Tagalog khác của chúng tôi

Dịch vụ Phiên âm Tagalog

Các dịch vụ sao chép tiếng Tagalog chuyên nghiệp giúp bạn thực hiện các cuộc họp, hội nghị, phỏng vấn, chẩn đoán, v.v. dễ tiếp cận hơn.

Dịch vụ lồng tiếng Tagalog

Bản địa hóa nội dung công ty, bán hàng, tiếp thị, pháp lý, kỹ thuật và các nội dung khác cho các phương tiện khác nhau bằng thuyết minh tiếng Tagalog.

Dịch vụ xuất bản máy tính để bàn Tagalog

Nhận tài liệu in và kỹ thuật số được bản địa hóa và thiết kế tốt bằng tiếng Tagalog với các dịch vụ xuất bản trên máy tính để bàn.

chú thích

Dịch vụ phụ đề tiếng Tagalog

Nhận phụ đề chất lượng cao nhất được thêm vào tất cả nội dung âm thanh và video của bạn với độ chính xác và tốc độ.

Dịch vụ phiên dịch tiếng Tagalog

Mở rộng hoạt động kinh doanh của bạn sang Philippines bằng cách giao tiếp với khách hàng, khách hàng và cộng sự nói tiếng Tagalog thông qua phiên dịch.