Giới thiệu về tiếng Wales

0,56 triệu

Người bản xứ

2

Quốc gia

0

Người nói ngôn ngữ thứ hai

Những người nói tiếng Wales bản địa không chỉ giới hạn ở Wales – có hơn 700.000 người nói tiếng Wales cư trú tại Vương quốc Anh.

Các cặp ngôn ngữ phổ biến

tiếng Anh tiếng xứ Wales
tiếng Pháp xứ Wales
tiếng Ả Rập Ukraina
Tiếng Ukraina Tiếng Rumani
tiếng Đức tiếng Ukraina

Bản dịch tiếng Wales cho tất cả các ngành công nghiệp chính

Ngân hàng & Tài chính

Y tế & Chăm sóc sức khỏe

Hợp pháp

Kỹ thuật kỹ thuật

Dịch vụ khách hàng

Du lịch

chơi game

Phần mềm & Công nghệ