Giới thiệu về ngôn ngữ tiếng Urdu

61 triệu

Người bản xứ

3+

Quốc gia

41 triệu

Người nói ngôn ngữ thứ hai

Tiếng Urdu là ngôn ngữ quốc gia và chính thức ở Pakistan và là ngôn ngữ chính thức ở Ấn Độ.

Các cặp ngôn ngữ phổ biến

Tiếng Anh
Tiếng Urdu Tiếng Hin-ddi
tiếng Ả Rập tiếng Urdu
tiếng Urdu Ba Tư
Tiếng Pa-tô tiếng Urdu

Cách nói tiếng Urdu trên khắp thế giới

tiếng Urdu (Pakistan

tiếng Urdu (Ấn Độ)

Bản dịch tiếng Urdu cho tất cả các ngành công nghiệp chính

Ngân hàng & Tài chính

Y tế & Chăm sóc sức khỏe

Hợp pháp

Kỹ thuật kỹ thuật

Dịch vụ khách hàng

Du lịch

chơi game

Phần mềm & Công nghệ