Giới thiệu về tiếng Albania

5,4M

Người bản xứ

số 8

Quốc gia

2M

Người nói ngôn ngữ thứ hai

Albania đang trở thành điểm đến yêu thích của các nhà đầu tư vì đây là cửa ngõ vào các khu vực phía Nam của châu Âu và dễ dàng tiếp cận các thị trường béo bở của Ý và Hy Lạp.

Các cặp ngôn ngữ phổ biến

Tiếng Anh Tiếng
Albania
Tiếng Albania Tiếng
Romania
Tiếng Macedonia
Tiếng Albania
Tiếng Ý Tiếng
Albania
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Albania

Tiếng Albania

Bản Dịch Tiếng Albania Cho Tất Cả Các Ngành Chính

Ngân hàng & Tài chính

Y tế & Chăm sóc sức khỏe

Hợp pháp

Kỹ thuật kỹ thuật

Dịch vụ khách hàng

Du lịch

chơi game

Phần mềm & Công nghệ