Từ các cuộc hội thảo đến các buổi ký kết, các dịch vụ phiên dịch của chúng tôi giúp bạn giao tiếp một cách chính xác và hiệu quả.

Phiên dịch pháp luật Cho Cả Hai – Trong Và Ngoài Tòa Án

Vượt qua rào cản ngôn ngữ đối với các yêu cầu và cài đặt pháp lý sau (nhưng không giới hạn)

  • tiền gửi
  • phiên tòa
  • tố tụng tư pháp
  • Thủ tục luật nhập cư
  • điều trần
  • tư vấn
  • hội nghị pháp luật
  • thi luật

chế độ của Phiên dịch pháp luật

Mặc dù chúng tôi cũng cung cấp phiên dịch chuyển tiếp, thì thầm và liên lạc, nhưng khách hàng của chúng tôi thường xuyên yêu cầu các chế độ này.

Giải thích thị giác

Chế độ lý tưởng cho mọi tài liệu bằng văn bản như báo cáo, chứng chỉ và báo cáo bằng tiếng nước ngoài. Thông dịch viên cung cấp tài khoản bằng miệng của văn bản bằng ngôn ngữ khác với bản gốc.

Phiên dịch đồng thời

Người nói chuyển tải thông điệp bằng một ngôn ngữ trong khi phiên dịch viên đồng thời chuyển tải thông điệp đó bằng ngôn ngữ đích mà không có bất kỳ điểm dừng hoặc tạm dừng nào. Chế độ này được sử dụng rộng rãi trong các môi trường trang trọng như các cuộc họp và hội nghị ngoại giao.

Giải thích liên tiếp

Được sử dụng nhiều nhất trong các hội nghị, cuộc họp và các cuộc tụ họp lớn khi diễn giả nói với khán giả, đưa ra một vài câu và sau đó tạm dừng để cho phép thông dịch viên lặp lại các câu bằng một ngôn ngữ khác.