Mở rộng sự hiện diện toàn cầu của bạn bằng cách kết nối với khách hàng, đối tác và các bên liên quan trên toàn cầu. Tạo điều kiện tương tác đa ngôn ngữ qua các cuộc gọi video với các dịch vụ phiên dịch đáng tin cậy.

Phiên Dịch Video Từ
Xa Cho
 Tất cả các cuộc gọi thu phóng

Nâng cao hiệu quả giá trị của các cuộc gọi Thu phóng trong khi tương tác với những người nói ngôn ngữ khác với bạn.

Hội thảo trên web, hội thảo

Hội thảo trên web & Webcast

Dịch vụ phiên dịch video từ xa của chúng tôi sẽ giúp bạn thu hút và thu hút khán giả trên phạm vi toàn cầu.

Họp công ty, doanh nghiệp

Họp mặt làm ăn

Giao tiếp chính xác với các khách hàng, đối tác kinh doanh quốc tế, v.v. bằng cách sử dụng Dịch vụ Phiên dịch Cuộc họp.

hội nghị

Hội nghị ảo

Tạo điều kiện giao tiếp giữa các diễn giả và khán giả tại các hội nghị quốc tế với Phiên dịch đồng thời Zoom.

lớp học ảo

Nền tảng học trực tuyến

Sử dụng Dịch vụ Diễn giải Từ xa Video (VRI) để hỗ trợ đối tượng Học trực tuyến của bạn trong Học trực tuyến đa ngôn ngữ.

phỏng vấn ảo | thảo luận nhóm

Phỏng vấn ảo

Tương tác trực tiếp và thuê các ứng viên quốc tế bằng cách sử dụng Phiên dịch từ xa qua video trên bất kỳ nền tảng nào.

Hội nghị ngoại giao

Sử dụng Dịch vụ Phiên dịch Đồng thời đáng tin cậy của chúng tôi để giao tiếp chính xác với các đại biểu quốc tế.

phóng to y tế

Tư vấn y tế

Đảm bảo rằng bệnh nhân của bạn hiểu đầy đủ các báo cáo y tế, thủ tục và tình trạng sức khỏe với phiên dịch y tế chuyên ngành.

đào tạo trực tuyến

Đào tạo trực tuyến

Tăng hiệu quả và giảm chi phí đào tạo các chuyên gia ở nước ngoài bằng cách sử dụng Thông dịch viên Cuộc họp Giáo dục.

Phiên dịch thu phóng
được gửi đến
 Nhiều chế độ

Mặc dù chúng tôi cũng cung cấp thông dịch liên lạc và chuyển tiếp, nhưng các chế độ này thường được yêu cầu cho các phiên Zoom.

giải thích liên tiếp

Giải thích liên tiếp

Được sử dụng nhiều nhất trong các hội nghị & cuộc họp Zoom với lượng lớn người xem. Diễn giả đưa ra một vài câu và sau đó tạm dừng để thông dịch viên lặp lại các câu đó bằng một ngôn ngữ khác.

Phiên dịch đồng thời

Phiên dịch đồng thời

Chế độ phù hợp nhất cho Zoom webcast. Người nói chuyển tải thông điệp bằng một ngôn ngữ trong khi phiên dịch viên đồng thời chuyển tải thông điệp đó bằng ngôn ngữ đích mà không có bất kỳ điểm dừng hoặc tạm dừng nào.

giải thích thị giác

Giải thích thị giác

Ở chế độ này, trình thông dịch cung cấp tài khoản miệng của văn bản viết bằng ngôn ngữ khác với bản gốc qua Zoom. Đó là chế độ tốt nhất để dịch các tài liệu như hợp đồng, báo cáo và tóm tắt.