Tối ưu hóa hoạt động của bạn với các tài liệu kỹ thuật được dịch hoàn hảo của chúng tôi.

Chúng tôi dịch tất cả các loại Tài liệu kỹ thuật

Chọn từ danh sách đầy đủ các tài liệu kỹ thuật của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi nếu bạn không tìm thấy loại tài liệu của mình được liệt kê bên dưới:

 • Sổ tay kỹ thuật
 • Bản vẽ kỹ thuật
 • Hướng dẫn vận hành/an toàn
 • hướng dẫn máy bay
 • bằng sáng chế
 • Bản vẽ AutoCAD
 • hướng dẫn ô tô
 • kế hoạch kỹ thuật
 • Bảng dữ liệu
 • Hướng dẫn sử dụng
 • Giao diện người dùng phần mềm và phần cứng
 • Thông số kỹ thuật
 • Văn bản quy định của chính phủ
 • Nhãn sản phẩm và danh mục
 • Bản địa hóa giao diện người dùng phần mềm

khác của chúng tôi Dịch vụ ngôn ngữ

Các nhà ngôn ngữ học được chứng nhận của chúng tôi là những người bản ngữ nói ngôn ngữ mục tiêu của họ
và thông thạo ngôn ngữ nguồn của họ với chuyên môn trong ngành của họ.

Phiên âm kỹ thuật

Phiên âm và dịch các bản ghi âm để có tài liệu chính xác bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.

phụ đề - khả năng hiển thị lớn hơn

Phụ đề kỹ thuật

Thêm phụ đề vào video kỹ thuật để dễ dàng truy cập nội dung nghe nhìn y tế trên toàn cầu.

Giao tiếp hiệu quả

Phiên dịch kỹ thuật

Nói chuyện với các cộng sự của bạn và đào tạo các nhóm quốc tế của bạn bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ với thông dịch kỹ thuật.

kỹ thuật DTP

Bản địa hóa phương tiện trực quan của bạn như sơ đồ kỹ thuật, bản vẽ CAD, hướng dẫn kỹ thuật, danh mục sản phẩm, v.v., với các dịch vụ DTP đa ngôn ngữ.