Dịch phần mềm & ứng dụng

Ra mắt phần mềm bên ngoài quốc gia sở tại của công ty bạn đang trở thành một yếu tố thiết yếu khi tiếp cận thị trường toàn cầu. Bản dịch và bản địa hóa phần mềm có tính đến nhiều yếu tố và không chỉ đơn thuần là dịch nội dung theo từng từ.

Giống như các dịch vụ dịch thuật khác, bản địa hóa phần mềm tính đến văn hóa và ngữ cảnh của thông điệp để nâng cao Trải nghiệm người dùng cho người tiêu dùng quốc tế. Mọi thứ từ Giao diện người dùng và tài liệu cần được dịch theo cách tuân thủ các yêu cầu về ngôn ngữ, kỹ thuật và văn hóa của ngôn ngữ và đối tượng mục tiêu.

Bản địa hóa phần mềm khác với các dự án dịch thuật khác theo nhiều cách vì dự án dịch thuật cho phần mềm thường bắt đầu sau khi quá trình phát triển phần mềm hoàn tất. Đội ngũ các nhà ngôn ngữ học chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ cung cấp các bản dịch chính xác cho một số nhu cầu bản địa hóa phần mềm, bao gồm:

  • Bản dịch tài liệu trợ giúp trực tuyến.
  • Tài liệu phần mềm, Hướng dẫn sử dụng và bản dịch Hướng dẫn sử dụng.
  • Các tệp cơ sở dữ liệu và bản địa hóa mã.
  • Tệp tài nguyên và bản địa hóa Giao diện người dùng phần mềm.
  • Dịch nội dung trang web, trang đích và cổng web.

Bản địa hóa phần mềm chính xác

Phát triển phần mềm là một quá trình phức tạp và kéo dài, đòi hỏi quy trình làm việc linh hoạt giữa các nhóm khác nhau. Chúng tôi sử dụng mạng lưới toàn cầu gồm các nhà ngôn ngữ học bản xứ để giúp bạn đẩy nhanh quá trình cần thiết để đưa các giải pháp phần mềm ra thị trường quốc tế.

Mỗi dự án được chỉ định cho một trong những người quản lý dự án nội bộ của chúng tôi, người sẽ sử dụng danh sách đầy đủ các công cụ bản địa hóa phần mềm để đảm bảo mỗi dự án dịch thuật đáp ứng các phương pháp hay nhất trong ngành và kiểm soát chất lượng.

Chúng tôi sử dụng một nền tảng sáng tạo để xử lý khối lượng lớn yêu cầu dịch thuật nhằm cung cấp hướng dẫn sử dụng, mô tả sản phẩm và tóm tắt thực đơn. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể thống nhất toàn bộ quy trình dịch thuật giữa một số dịch giả để giảm chi phí và tăng hiệu quả cho các dự án của bạn.

Bản địa hóa và bản dịch phần mềm mà bạn có thể tin tưởng

Speakt đã nổi tiếng là công ty hàng đầu thế giới về các dịch vụ dịch thuật phần mềm chính xác. Mạng lưới toàn cầu gồm các nhà ngôn ngữ học có kinh nghiệm và làm việc chăm chỉ của chúng tôi sẽ đảm bảo rằng dự án bản địa hóa phần mềm của bạn được thực hiện đúng thời hạn và trong phạm vi ngân sách.

Các nhà quản lý dự án của chúng tôi sẽ xử lý các đầu vào và đầu ra của dự án của bạn, vì vậy bạn sẽ không phải lo lắng về bất kỳ điều gì kể từ khi bạn gửi dự án của mình cho đến khi bạn nhận được các tệp đã bản địa hóa.