Dịch tài chính

Khi các thị trường tài chính trên thế giới tiếp tục kết nối với nhau, các tổ chức tài chính cần tuân thủ các yêu cầu quy định từ các quốc gia và hệ thống pháp luật khác nhau.

Điều này có nghĩa là các dịch vụ tài chính cần một dịch giả tài chính đáng tin cậy, người có thể cung cấp nội dung được bản địa hóa đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của một tổ chức tài chính và tuân thủ các yêu cầu quy định đối với các chính phủ khác nhau.

Speakt có quyền truy cập vào hơn 4.000 nhà ngôn ngữ học được chứng nhận trên toàn cầu, những người có thành tích hàng đầu trong các bản dịch tài chính trực tuyến. Chúng tôi đầu tư vào đội ngũ của mình để đảm bảo rằng chúng tôi có bộ biên dịch viên du lịch đáng tin cậy nhất cho tất cả các lĩnh vực dịch vụ dịch thuật tài chính.

Bản dịch tài chính trực tuyến toàn diện

Các tổ chức tài chính và công ty không thể mạo hiểm với các bản dịch không chính xác hoặc không truyền đạt được thông tin cụ thể dựa trên tài liệu gốc. Speakt có một mạng lưới toàn cầu bao gồm các chuyên gia dịch thuật được chứng nhận và được đào tạo chuyên sâu về thị trường tài chính. Điều này có nghĩa là bạn sẽ nhận được nội dung chính xác về mặt ngữ pháp và ngữ cảnh cho từng dự án.

Chúng tôi hiểu rằng các bản dịch tài chính là một phần quan trọng khi tiến hành kinh doanh giữa các quốc gia khác nhau và các tài liệu kinh doanh phải chính xác và được nói bằng ngôn ngữ phù hợp với độc giả của bạn. Mọi công ty, tổ chức và tổ chức đều biết tầm quan trọng của việc quản lý tài chính phù hợp và nhóm của chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ dịch thuật tài chính theo nhiều cách, như:

  • Báo cáo/Thông tin nhà đầu tư
  • Báo cáo thường niên
  • Báo cáo tài chính
  • Thỏa thuận tiết lộ
  • tóm tắt cổ đông

Dịch vụ dịch thuật tài chính cho mọi nhu cầu kinh doanh của bạn

Nhiều tổ chức tài chính có uy tín từ khắp nơi trên thế giới đã phụ thuộc vào các dịch vụ dịch thuật tài chính của chúng tôi để duy trì hoạt động kinh doanh của họ suôn sẻ. Chúng tôi làm việc với các công ty khác nhau để giúp dịch các tài liệu nhạy cảm thông qua quy trình làm việc của dự án được sắp xếp hợp lý nhằm đảm bảo dự án của bạn được hoàn thành đúng thời hạn và trong phạm vi ngân sách.

Phiên Dịch Ngân Hàng

Các ngân hàng và tổ chức tài chính đóng vai trò trung tâm trong nền kinh tế thế giới khi quá trình toàn cầu hóa tiếp tục mở rộng cách thức tiến hành kinh doanh trên khắp thế giới. Khi hoạt động của họ trải rộng khắp các châu lục khác nhau, các ngân hàng cần tìm cách giữ cho thông tin liên lạc nội bộ tuân thủ các quy định và đảm bảo tài liệu công ty của họ là chính xác cho các cổ đông.

Dịch thuật đầu tư

Các công ty quản lý tài sản cần các dịch vụ dịch thuật tài chính để duy trì tính cạnh tranh trong các thị trường toàn cầu có nhịp độ nhanh. Nhóm của chúng tôi sẽ triển khai quy trình làm việc độc đáo của mình để giúp bạn cung cấp các bản dịch tài chính một cách nhanh chóng và chính xác.

Dịch bảo hiểm

Ngành bảo hiểm dựa vào các thuật ngữ pháp lý và kỹ thuật để truyền đạt ý tưởng cụ thể trong mọi giao tiếp. Nhóm của chúng tôi sẵn sàng cung cấp nội dung phù hợp về văn hóa và phù hợp với ngữ cảnh sẽ giữ lại thông điệp gốc giữa các ngôn ngữ.