Lợi ích của Nghiên cứu lâm sàng bản dịch

Nghiên cứu lâm sàng là một ngành công nghiệp quan trọng chịu trách nhiệm thử nghiệm dược phẩm và thuốc mà nhiều người trong chúng ta phụ thuộc vào. Xem dịch thuật nâng cao nghiên cứu của bạn như thế nào

Tiếp cận toàn cầu

Giúp nghiên cứu của bạn tiếp cận tất cả các quốc gia và cộng đồng y tế trên toàn thế giới bằng cách cung cấp nghiên cứu bằng các ngôn ngữ chính.

tiêu chuẩn toàn cầu

Đáp ứng các tiêu chuẩn và hướng dẫn của mọi tổ chức y tế toàn cầu với bản dịch của các chuyên gia về chủ đề.

nhất quán

Gửi các tài liệu và bản trình bày theo đúng định dạng cho các cơ quan quản lý nước ngoài để có các tiêu chuẩn nhất quán và phê duyệt hiệu quả.

Chúng tôi dịch một tập hợp đa dạng Nghiên cứu lâm sàng

Chúng tôi dịch và bản địa hóa tất cả các tài liệu mà bạn cần ở các giai đoạn nghiên cứu lâm sàng khác nhau.
Hãy liên hệ với chúng tôi trong trường hợp loại tài liệu của bạn không được liệt kê bên dưới.

Chúng tôi tối ưu hóa và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu của bạn giữa các quốc gia và khu vực, luôn ghi nhớ các giao thức của họ.

 • Bảng câu hỏi
 • Tài liệu điều tra viên
 • Văn bản quy định/phê duyệt
 • Thỏa thuận tài chính & Hợp đồng pháp lý
 • Các Nghị định thư & Sửa đổi đã ký
 • Mẫu Báo cáo trường hợp Mẫu (CRF)
 • Đánh giá giấy tờ
 • Tạp chí khoa học
 • Quảng cáo tuyển dụng
 • Giấy tờ thỏa thuận
 • Đề cương nghiên cứu lâm sàng (CTP)
 • Tờ rơi thông tin bệnh nhân (PIL)

Dịch vụ ngôn ngữ toàn diện cho Nghiên cứu lâm sàng

Bên cạnh dịch thuật, chúng tôi cung cấp các dịch vụ ngôn ngữ khác để bản địa hóa nghiên cứu của bạn cho bất kỳ ngôn ngữ nào.

DTP đa ngôn ngữ

Bản địa hóa các chương trình phần mềm kỹ thuật số, công cụ chẩn đoán có sự hỗ trợ của máy tính, tập sách, v.v. để được phê duyệt nhanh chóng và giám sát tốt hơn.

dịch vụ phiên dịch

phiên dịch

Cho phép giao tiếp không có lỗi giữa bệnh nhân, CRO và tổ chức để có quy trình nghiên cứu hợp lý.

Phiên âm

Duy trì bản ghi tất cả các tệp âm thanh và quan sát của bạn ở dạng văn bản.