Bài Học Số 41: Những Lỗi Sai Thường Gặp Khi Dịch Thuật Phần 9 nằm trong chương trình tự học dịch thuật nhằm mục đích hướng dẫn các bạn học sinh, sinh viên, những người đi làm có thể hệ thống lại kiến thức tiếng Anh của bản thân và áp dụng thực tế vào trong công việc và cuộc sống. Chúng tôi hy vọng với bài học này sẽ giúp các bạn biết thêm về những lỗi sai thường gặp khi dịch thuật để tránh gặp phải trong tương lai.

nhung-loi-sai-can-tranh-khi-dich-thuat-p9
Những lỗi sai cần tránh khi dịch thuật phần 9

IN FUTURE – IN THE FUTURE = Từ nay trở đi – trong tương lai

a) Dịch câu: “Từ nay trở đi, cần làm việc chăm chỉ hơn”.

     Sai: Work harder in the future.

     Đúng: Work harder in future.

  – In future = từ nay trở đi.

b) Dịch câu: “Chúng ta không thể biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai”.

      Sai: We can’t tell what will happen in future.

      Đúng: We can’t tell what will happen in the future.

   – In the future = trong tương lai.

KIND, SORT = loại

a) Dịch câu: “Loại công việc này vất vả (khó khăn)”.

     Có 2 cách dịch:

     – Dịch trang trọng: This kind (sort) of job is hard.

                             hay : Jobs of this kind (sort) are hard.

     – Dịch thông tục: Those kinds (sort) of jobs are hard.

b) Loại kiểu:

     – Dịch câu: “Loại đồng hồ gì vậy?”

                          What kind (sort) of clock is it?

c) Chất lượng (tốt, xấu):

     – Dịch câu: “Liệu cái đồng hồ đó có tốt không?”

                          What kind (sort) of a clock is it?

KNOW HOW = biết làm 

Dịch câu: “Anh ấy biết chơi ghi ta”.

      Sai: He knows to play the guitar.

      Đúng: He knows how to play the guitar.

   – Đừng bỏ how sau know.

LAST, LATER, LATEST, LATTER

a) Last: cuối cùng của một loạt từ ba trở lên.

     Td: Tôi là người cuối cùng rời căn phòng.

            I was the last to leave the room.

b) Later: muộn hơn (thời gian).

     Td: Tôi đến cơ quan muộn hơn anh ấy.

            I came to the office later than he.

c) Latest: mới nhất (mốt, đồ dùng, tin tức, …)

     Td: Cô ấy luôn mặc theo mốt mới nhất.

           She always wears the latest fashion.

d) Latter: thứ hai trong hai.

     Td: Giữa tiền tài và tri thức thì cái thứ hai quý hơn.

     Of wealth and knowledge the latter is more valuable.

LATE – LATELY = muộn – gần đây

a) Dịch câu: “Tôi đến muộn”.

     Sai: I arrived lately.

     Đúng: I arrived late.

  – Late = muộn.

b) Dịch câu: “Gần đây anh ấy nhận được tin của bạn”.

     Sai: Late he heard from his friend.

     Đúng: Lately he heard from his friend.

  – Lately = gần đây, mới đây.

LAY, LIE = để nằm

a) Lay (laid, laid) = để, đặt một cái gì.

     Td: “Anh ta để lá thư lên bàn” = He laid the letter on the table.

b) Lie (lay, lain) = nám.

     Td: “Con chó nằm trên sàn” = The dog lay on the floor

c) Lie (lied, lied) = nói dối.

     Td: “Cô ta nói dối tôi” = She lied to me.

LEARN – STUDY = học

a) Dịch câu: “Anh ấy học ở Oxford”.

     Sai: He learned at Oxford.

     Đúng: He studied at Oxford.

  – Theo học ở đâu, dùng: study

b) Past tense và past participle của learn có thể là learned, learned hoặc learnt, learnt.

     Dẫu sao, cũng nên nói I have learnt | It is learnt, để tránh nhầm với learned (= hiểu biết) trong a learned person (một người hiểu biết).

LEAVE – LET = để

a) Dịch câu: “Anh ta để lại bức thư trên bàn”.

     Sai: He let the letter on the table.

     Đúng: He left the letter on the table.

  – Leave = để (lại, quên).

b) Dịch câu: “Anh ấy không để cho vợ nấu ăn”.

      Sai: He does not leave his wife to cook.

      Đúng: He does not let his wife cook.

   – Let = để (ai) làm (việc gì).

LEAVE, LET GO = để – thả, buông

Dịch câu: “Hãy buông tay tôi ra”.

      Sai: Leave my hand.

      Đúng: Let go (of) my hand.

   – Leave (xem leave – let).

     Let go = thả, buông ra.

LEAVE, GIVE UP = để – bỏ

Dịch câu: “Ông ta từ bỏ (thôi làm) chính trị”.

     Sai: He left politics.

     Đúng: He gave up politics.

  – Leave (xem leave, let)

    Give up = từ bỏ, thôi một cái gì.

Nếu bạn có nhu cầu tìm kiếm một công việc dịch thuật thì hãy tham khảo bài viết tuyển dụng cộng tác viên dịch thuật hoặc liên hệ ngay với công ty dịch thuật CVN để được tư vấn miễn phí về lộ trình ứng tuyển các vị trí trong thời gian sớm nhất.

Xem thêm các bài viết tự học dịch thuật tiếng anh: