Hợp đồng học nghề được giao kết trực tiếp giữa người đứng đầu cơ sở dạy nghề với người học nghề. Trường hợp giao kết bằng văn bản thì hợp đồng học nghề được lập thành hai bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng học nghề ở phần cuối của bài viết.

Mẫu Hợp Đồng Học Nghề Mới Nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***********

….., Ngày….tháng….năm…..

 

HỢP ĐỒNG HỌC NGHỀ

(Số: ……………./HĐHN)

 

Hôm nay, ngày …… tháng ……năm …… Tại ……………,Chúng tôi gồm có:

BÊN DẠY NGHỀ (BÊN A):………………………………………………………………………………………

Địa chỉ         :………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại   :………………………………………………. E-mail:………………………………………………….

Do ông (bà): ……………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ      :……………………………………………………………………………………………. làm đại diện

BÊN HỌC NGHỀ (BÊN B):……………………………………………………………………………………..

Họ và tên    :………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày    :………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại   :………………………………………………………………………………………………………………..

CMND         :………………………………………………………………………………………………………………..

Cấp ngày     :…………….. tháng ……. năm ……., Tại:…………………………………………………….

Trình độ văn hoá:………………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú tại:………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………………………..

Giấy tạm trú số …….. do Công an …………. cấp ngày……………………………………………….

hop-dong-hoc-nghe-1
Hợp đồng học nghề trang 1

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: NGHỀ HỌC VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌC

1.1. Trung tâm đào tạo nghề ……………………. cho anh (chị) …. ………..theo đúng hợp đồng số …….. từ ngày …….. tháng …….. năm …….. đến ngày ……. tháng ……. năm ……….

1.2. Địa điểm học: ………………………………………………………………………………………………………

Tại Trung tâm dạy nghề: …………………………………………………………………………………………….

Công ty: ……………………………………………………………………………………………………………………..

– Cơ sở 1: ……………………………………………………………………………………………………………………

– Cơ sở 2:  …………………………………………………………………………………………………………………..

ĐIỀU 2: CHẾ ĐỘ HỌC NGHỀ

2.1. Thời gian học nghề: .……. tháng (Bằng …..tuần; …….giờ)

2.2. Thời gian học trong ngày:

Sáng từ : 8h00 đến 11h00

Chiều từ : 14h00 đến 17h00

Tối từ : 18h00 đến 21h00

2.3. Chế độ nghỉ ngày chủ nhật và tất cả các ngày Lễ Tết theo quy định của Nhà nước.

2.4. Học sinh được cấp phát:

  1. a) Thẻ học viên.
  2. b) Tài liệu học tập: Đại cương và chuyển ngành

2.5. Người học được học trong điều kiện an toàn và vệ sinh theo quy định hiện hành của Nhà nước.

hop-dong-hoc-nghe-2
Hợp đồng học nghề trang 2

ĐIỀU 3: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

3.1. Nghĩa vụ của bên B:

  1. a) Bên B phải làm đầy đủ thủ tục nhập học và đóng học phí theo quy định mới được vào học.
  2. b) Trong học tập tuyệt đối chấp hành nội quy của lớp học, quy chế của trung tâm và quy định của pháp luật. Nếu vi phạm phải bồi thường toàn bộ học phí của khoá học và những tổn thất gây ra, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

3.2. Quyền của bên B:

  1. a) Học viên có quyền đề xuất, đóng góp ý kiến xây dựng để đảm bảo quyền lợi cho mình và xây dựng trung tâm ngày càng phát triển.
  2. b) Người nhập học hoặc đang học nếu vì lý do nào đó mà chưa tham gia học được thì trung tâm sẽ xét để bảo lưu và được học lại (Thời gian bảo lưu không quá ….. tháng)
  3. c) Bên B được học tập lý thuyết và thực hành nghề đảm bảo đủ thời gian, nội dung chất lượng theo chương trình của trung tâm đã đề ra theo quy định của Bộ LĐTBXH.
  4. d) Bên B được kiểm tra trình độ lý thuyết, tay nghề và được cấp chứng chỉ theo quy định. Những học viên có kết quả học tập tốt có nguyện vọng sẽ được giới thiệu thực tập tại ………………………. và tiếp tục đăng ký học các lớp học nâng cao.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Nghĩa vụ

Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng đào tạo nghề để bên B học tập đạt hiệu quả, bảo đảm theo hợp đồng đã ký.

4.2. Quyền hạn

Bên A có quyền điều chuyển bên B giữa các lớp và thay đổi, tạm hoãn, kỷ luật và chấm dứt hợp đồng với các trường hợp bên B vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Học viên được hoặc phải chấm dứt hợp đồng đào tạo nghề trước thời hạn trong các trường hợp (có đầy đủ giấy tờ hợp pháp và có căn cứ rõ ràng) sau đây:

– Đi nghĩa vụ quân sự

– Lý do sức khoẻ

– Vi phạm pháp luật của Nhà nước và quy chế của trung tâm đào tạo

hop-dong-hoc-nghe-3
Hợp đồng học nghề trang 3

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

5.1. Những thoả thuận khác:

5.2. Hợp đồng đào tạo nghề có hiệu lực từ ngày …… tháng ……. năm ……… đến ngày …… tháng ……. năm …………………………………………………………………………………………………………………………….

Hợp đồng đào tạo nghề được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản có giá trị như nhau.

                    

BÊN A
 
(Ký, đóng dấu)
BÊN B
 
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Bạn đang xem bài viết Mẫu Hợp Đồng Học Nghề tại chuyên mục Mẫu hợp đồng dịch thuật của Công ty Dịch thuật CVN. Nếu bạn có nhu cầu tìm kiếm dịch vụ dịch thuật hợp đồng tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ,… hay bất cứ dịch vụ dịch thuật nào khác thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được báo giá dịch thuật hợp đồng tốt nhất, rẻ nhất và uy tín nhất.

Xem thêm danh sách mẫu hợp đồng được cập nhất mới nhất:

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.