Hợp đồng phá dỡ công trình là loại hợp đồng chứa các thông tin của thỏa thuận giữa bên cung cấp dịch vụ và bên thuê dịch vụ tháo dỡ công trình. Hợp đồng này sẽ giúp các bên nắm rõ được các quyền lợi và nghĩa vụ của từng bên, cũng như các hình thức xử phạt khi có bên vi phạm hợp đồng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng phá dỡ công trình ở phần cuối của bài viết.

Mẫu Hợp Đồng Phá Dỡ Công Trình Mới Nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

HỢP ĐỒNG PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH

(Số: ……………./HĐMGMBBĐS)

Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại …………………………

Chúng tôi gồm có:

BÊN YÊU CẦU DỊCH VỤ PHÁ CÔNG TRÌNH (BÊN A): …………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………

Fax: ………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………

Do ông (bà): ……………………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………… làm đại diện.

mau-hop-dong-pha-do-cong-trinh-trang-1
Mẫu hợp đồng phá dỡ công trình trang 1

BÊN NHẬN DỊCH VỤ PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH (BÊN B): ………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………………

Fax: …………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………

Do ông (bà): ……………………………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………… làm đại diện.

Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng này, trong đó, bên A đồng ý thuê bên B đảm nhận việc phá dỡ tạo mặt bằng cho công trình nhà ở tại địa chỉ ……………….……………………………………… với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC, TIẾN ĐỘ PHÁ DỠ, TRỊ GIÁ HỢP ĐỒNG

1.1. Nội dung công việc: Sau khi hai bên đã thẩm định công trình xây dựng, bên B đồng ý nhận phá dỡ công trình trên với các hạng mục công việc cụ thể như sau:

a) Phá dỡ phần nhà ở, bao gồm :

Tổng diện tích cần phá dỡ: …………….…….. m2

b) Phá dỡ phần công trình phụ, bao gồm:

– Nhà bếp: …………………………………………………………………………………

– Nhà tắm: …………………………………………………………………………………

– Chuồng trại chăn nuôi (nếu có): …………………………………………………………

c) Các phần việc khác (nếu có) như: chống đỡ, che chắn đảm bảo an toàn cho nhà liền kề, chuyển đất khi đào móng ………. được hai bên thỏa thuận như sau: ……………………………………………………

1.2. Tiến độ thi công.:

– Ngày bắt đầu thi công: Từ ngày ……… / ……. / ..…….

– Thời gian hoàn thiện việc phá dỡ công trình và bàn giao mặt bằng để bên A xây dựng vào ngày ……… / ………. / …..…., nếu chậm sẽ phạt ………. % giá trị hợp đồng.

1.3. Trị giá hợp đồng: Bên A khoán gọn tiền công cho bên B trong việc phá dỡ các công trình trên đất, trị giá hợp đồng được xác định như sau:

Thanh toán theo diện tích ……… m2 phá dỡ .

Tổng giá trị thanh toán sau khi nghiệm thu là: ……………….. VNĐ (Bằng chữ: …………………………………..)

mau-hop-dong-pha-do-cong-trinh-trang-2
Mẫu hợp đồng phá dỡ công trình trang 2

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

  1. Trách nhiệm của Bên A:

– Cung cấp địa điểm tập kết vật tư sau khi phá dỡ công trình;

– Cử người trực tiếp giám sát việc phá dỡ công trình nhằm đảm bảo về tiến độ, biện pháp kỹ thuật, khối lượng thi công, bàn giao vật liệu phá dỡ;

– Thay mặt bên B (khi cần thiết) giải quyết các yêu cầu gấp rút trong quá trình phá dỡ nếu việc phá dỡ cần phải làm các thủ tục xin phép chính quyền địa phương;

– Đình chỉ thi công nếu xét thấy không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động hoặc thất thoát vật tư.

  1. Trách nhiệm của Bên B

– Cung cấp các trang thiết bị cần thiết phục vụ hoạt động phá dỡ công trình (cốp pha lát, xà gỗ, cột chống…. theo đúng yêu cầu kỹ thuật về thời gian và số lượng (chi phí thuộc về bên B );

– Cung cấp nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của hoạt động phá dỡ, luôn luôn đảm bảo từ 5 đến 6 thợ chính và 1 đến 2 thợ phụ trở lên để thực hiện hoạt động phá dỡ trong ngày;

– Việc phá dỡ phải đảm bảo an toàn về kỹ thuật, sử dụng hợp lý nguyên vật liệu. Nếu làm sai, làm hỏng, thất thoát thì bên B chịu trách nhiệm và phải bồi thường theo quy định pháp luật;

– Việc lập tiến độ phá dỡ, biện pháp kỹ thuật an toàn và phải được sự nhất trí của bên A. Từng hạng mục công trình phải được bên A nghiệm thu mới được phá dỡ tiếp;

– Đảm bảo thi công an toàn tuyệt đối cho người và công trình. Nếu có tai nạn xảy ra, bên B chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;

– Tự lo chỗ ăn, ở, sinh hoạt của công nhân, chấp hành các quy định về trật tư, an ninh, khai báo tạm trú;

 ĐIỀU 3: THANH TOÁN

– Các đợt thanh toán dựa trên khối lượng công việc đã hoàn thành và được nghiệm thu:

Thanh toán đợt 1: Thanh toán tạm ứng thực hiện hợp đồng số tiền là: …………….. VNĐ (Bằng chữ : ………………………) tương đương với ……. % giá trị hợp đồng;

Thanh toán đợt 2:  Số tiền tiền còn lại sẽ được bên A thanh toán sau ………. ngày kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu và bàn giao công trình đã được phá dỡ, tương đương với ………… % giá trị hợp đồng;

mau-hop-dong-pha-do-cong-trinh-trang-3
Mẫu hợp đồng phá dỡ công trình trang 3

ĐIỀU 4: CAM KẾT

– Trong quá trình phá dỡ thi công nếu có vướng mắc, hai bên phải gặp nhau bàn bạc thống nhất để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc (việc thỏa thuận phải được lập thành biên bản);

– Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu xét thấy bên B không đảm bảo về năng lực tổ chức, công cụ phương tiện trang bị cho hoạt động phá dỡ công trình như đã thoả thuận, bên A có quyền đình chỉ và huỷ bỏ hợp đồng. Trong trường hợp đó bên B sẽ được thanh toán phần diện tích đã được phá dỡ theo biên bản nghiệm thu giữa hai bên. Đối với phần phải tháo dỡ do không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật sẽ không được thanh toán tiền công và bên B phải bồi thường thiệt hại, hư hỏng;

– Hợp đồng có giá trị từ ngày ký đến ngày thanh lý hợp đồng. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng. Bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo pháp luật hiện hành;

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                       ĐẠI DIỆN BÊN B

Chức vụ                                                     Chức vụ

(Ký tên, đóng dấu)                                     (Ký tên, đóng dấu)

Bạn đang xem bài viết Mẫu Hợp Đồng Phá Dỡ Công Trình tại chuyên mục Mẫu hợp đồng dịch thuật của Công ty Dịch thuật CVN. Nếu bạn có nhu cầu tìm kiếm dịch vụ dịch thuật hợp đồng tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ,…hay bất cứ dịch vụ dịch thuật nào khác thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được báo giá dịch thuật hợp đồng tốt nhất, rẻ nhất và uy tín nhất.

Xem thêm danh sách mẫu hợp đồng được cập nhất mới nhất:

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.