Hợp đồng sửa chữa nhà ở là một cam kết giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng thường gắn liền với dự án, trong đó một bên thỏa thuận. Với các bên khác thực hiện dự án hay một phần dự án cho mình. Và cũng giống như dự án, có dự án chính trị xã hội và dự án sản xuất kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở ở phần cuối của bài viết.

Mẫu Hợp Đồng Sửa Chữa Nhà Ở Mới Nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ Ở

(Số: ……………./HĐSCNO)

Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại ……………………………

Chúng tôi gồm có:

BÊN CHỦ NHÀ (BÊN A): ………………………………………………………………

a) Trường hợp là cá nhân:

Ông/bà: ……………………………………… Năm sinh: ……………………………….

CMND số: …………… Ngày cấp ………….. Nơi cấp ………………………………….

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………………

Là chủ sở hữu nhà ở: ………………………..……………………………………………..

mau-hop-dong-sua-chua-nha-o-trang-1
Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở trang 1

b) Trường hợp là đồng chủ sở hữu:

Ông:  ……………………………………………………Năm sinh: ………………………

CMND số: …………… Ngày cấp ………….. Nơi cấp……………………………………

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………………Và

Bà: ……………………………..……………Năm sinh: …………………………………

CMND số:…………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ………………………………

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………

Là đồng sở hữu nhà ở: ……………………………………………………………………..

 BÊN NHẬN KHOÁN (BÊN B):

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………

Fax: …………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………

Do ông (bà): ……………………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………….… làm đại diện.

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐẶT KHOÁN

Bên A đặt khoán cho bên B những công việc sửa chữa căn nhà số ……………………….

………………………………………………………………………………………………

theo hồ sơ được chính quyền cho phép (nếu có) bảo đảm các yêu cầu sau:

– Nền móng phải bảo đảm: …………………………………………………………………

– Vách nhà phải bảo đảm: ………………………………………………………………….

– Địa điểm và quy cách phần bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh phải bảo đảm: …………………..

………………………………………………………………………………………………

– Yêu cầu về các lầu nhà (nếu có): …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

– Yêu cầu về trần nhà, mái nhà: ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

– Yêu cầu về cổng, cửa chính nhà, cửa hậu nhà: ………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

– Yêu cầu về quét vôi, quét sơn: ……….…………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

– Các yêu cầu đặc biệt khác cho căn nhà: ………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

ĐIỀU 2: NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ TIỀN VỐN ỨNG TRƯỚC

a) Phần nguyên vật liệu bên A cung ứng gồm:………….…………………………………
b) Phần nguyên vật liệu bên B cung ứng gồm:……………………………………………
c) Chủ nhà ứng trước số tiền mua nguyên vật liệu là ……………………… đồng.
d) Các bên phải chịu mọi trách nhiệm về chất lượng, số lượng và mọi hậu quả do nguyên vật liệu mình cung ứng.

mau-hop-dong-sua-chua-nha-o-trang-2
Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở trang 2

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

3.1 Tự tổ chức mọi công việc sau khi đã nhận khoán, bảo đảm thời hạn khoán, chất lượng và kỹ thuật xây dựng, sửa chữa nhà theo yêu cầu cụ thể của bên A.

3.2. Bảo quản và sử dụng tiết kiệm các nguyên vật liệu trong thời gian làm việc. Hư hỏng phương tiện hoặc mất mát nguyên vật liệu bên B phải chịu trách nhiệm (nếu bên A ở tại chổ và nhận trách nhiệm bảo quản nguyên vật liệu, công cụ lao động ngoài giờ làm việc thì mất mát vào thời gian nào trách nhiệm thuộc bên đó).

3.3. Khi kết quả công việc chưa bàn giao cho bên A thì bên B phải chịu mọi rủi ro xảy ra, trừ trường hợp bất khả kháng.

3.4. Phải sửa chữa kịp thời những sai sót khi bên A phát hiện mà không được tính thêm tiền công.

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

4.1. Cung ứng đầy đủ các điều kiện vật chất, nguyên vật liệu, giấy tờ pháp lý, tài liệu, họa đồ …. cho bên B đúng với thỏa thuận.

4.2. Chuẩn bị chổ ở cho ………. người bên B, lo ăn ngày ……. bữa cơm cho ….. người thợ (nếu bên B có yêu cầu).

4.3. Bên đặt khoán phải chịu trách nhiệm trước chính quyền khi kiểm tra các thủ tục pháp lý về xây dựng, sửa chữa phải bồi thường hợp đồng cho bên B khi bị chính quyền đình chỉ công việc.

ĐIỀU 5: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Thời gian sửa chữa căn nhà dự kiến hoàn thành trong thời gian không quá ……….…. ngày (hoặc tháng).

Bên đặt khoán sẽ thanh toán trên cơ sở tiến độ việc.

– Đợt 1: Sau khi ký hợp đồng ……… % giá trị tổng công thợ.

– Đợt 2: Sau khi hoàn thành ……….% căn nhà sẽ thanh toán ………. % giá trị ……. tổng công thợ.

– Đợt cuối sau khi nhận bàn giao toàn bộ việc khoán và quyết toán công nợ.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Các bên cam kết cùng nhau thực hiện hợp đồng. Nếu trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc các bên sẽ trao đổi trên tinh thần hợp tác, trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì việc tranh chấp sẽ được phán quyết bởi tòa án.

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B

Chức vụ                                                                Chức vụ

(Ký tên, đóng dấu)                                                (Ký tên, đóng dấu)

mau-hop-dong-sua-chua-nha-o-trang-03
Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở trang 03

Bạn đang xem bài viết Mẫu Hợp Đồng Sửa Chữa Nhà Ở tại chuyên mục Mẫu hợp đồng dịch thuật của Công ty Dịch thuật CVN. Nếu bạn có nhu cầu tìm kiếm dịch vụ dịch thuật hợp đồng tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ,…hay bất cứ dịch vụ dịch thuật nào khác thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được báo giá dịch thuật hợp đồng tốt nhất, rẻ nhất và uy tín nhất.

Xem thêm danh sách mẫu hợp đồng được cập nhất mới nhất:

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.