Dịch Thuật Tài Chính

    Khi các thị trường tài chính trên thế giới tiếp tục kết nối với nhau, các tổ chức tài chính cần tuân thủ các yêu cầu, quy định từ các quốc gia và hệ thống pháp luật khác nhau. Điều này có nghĩa là các dịch vụ tài chính cần một dịch giả tài chính đáng tin cậy- người có thể cung cấp nội dung đã được địa phương hóa, nhằm đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của một tổ chức tài chính và tuân thủ các yêu cầu quy định đối với các chính phủ khác nhau.

    Dich thuật Cvn đã tiếp cận với hơn 4.000 nhà ngôn ngữ học được chứng nhận trên toàn cầu, những người có thành tích hàng đầu trong các bản dịch tài chính trực tuyến. Chúng tôi đầu tư vào đội ngũ của mình để đảm bảo rằng chúng tôi có đội biên dịch viên du lịch đáng tin cậy nhất cho tất cả các lĩnh vực dịch vụ dịch thuật tài chính.

Các Bản Dịch Tài Chính Trực Tuyến Toàn Diện

 Các tổ chức tài chính và công ty không thể mạo hiểm với các bản dịch không chính xác hoặc không thể chuyển tải được thông tin cụ thể dựa trên tài liệu gốc. Dich thuật Cvn có một mạng lưới toàn cầu bao gồm các chuyên gia dịch thuật được chứng nhận và được đào tạo chuyên sâu về thị trường tài chính. Điều này có nghĩa là bạn sẽ nhận được nội dung chính xác về mặt ngữ pháp và ngữ cảnh cho từng dự án. Chúng tôi hiểu rằng các bản dịch tài chính là một phần quan trọng khi tiến hành kinh doanh giữa các quốc gia khác nhau và các tài liệu kinh doanh phải chính xác và được nói bằng ngôn ngữ phù hợp với độc giả của bạn. Mọi công ty, cơ quan và tổ chức đều biết rõ tầm quan trọng của việc quản lý tài chính hợp lý và nhóm của chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ dịch thuật tài chính theo nhiều cách, như:

  • Báo cáo/Thông tin của Nhà đầu tư
  • Báo cáo thường niên
  • Báo cáo tài chính
  • Thỏa thuận tiết lộ thông tin
  • Tóm tắt về cổ đông

  Dịch Thuật Tài Chính Phục Vụ Cho Tất Cả Các Nhu Cầu Kinh Doanh Của Bạn

 Nhiều tổ chức tài chính có uy tín từ khắp nơi trên thế giới đã phụ thuộc vào các dịch vụ dịch thuật tài chính của chúng tôi, nhằm duy trì hoạt động kinh doanh của họ một cách suôn sẻ. Chúng tôi làm việc với các công ty khác nhau, để giúp dịch các tài liệu bảo mật thông qua quy trình làm việc được sắp xếp hợp lý nhằm đảm bảo dự án của bạn được hoàn thành đúng thời hạn và trong phạm vi ngân sách.

Dịch thuật Ngân hàng

 Các ngân hàng và tổ chức tài chính đóng vai trò trung tâm trong nền kinh tế thế giới, khi quá trình toàn cầu hóa tiếp tục mở rộng cách thức kinh doanh được tiến hành trên khắp thế giới. Khi hoạt động của họ trải rộng khắp các châu lục khác nhau, các ngân hàng cần tìm cách tuân thủ các quy định trong việc trao đổi nội bộ  và đảm bảo tài liệu công ty của họ là chính xác cho các cổ đông.

 Dịch thuật Đầu tư

Các công ty quản lý tài sản cần dịch vụ dịch thuật tài chính để duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu với nhịp độ chóng mặt. Nhóm của chúng tôi sẽ triển khai quy trình làm việc riêng của mình, để giúp bạn cung cấp các bản dịch tài chính một cách nhanh chóng và chính xác.

Dịch thuật Bảo hiểm

Ngành bảo hiểm dựa vào các thuật ngữ pháp lý và kỹ thuật để truyền đạt ý tưởng cụ thể trong mọi hoạt động giao tiếp. Nhóm của chúng tôi sẵn sàng cung cấp nội dung phù hợp về văn hóa và phù hợp với ngữ cảnh hầu giữ lại thông điệp gốc giữa các ngôn ngữ.