Lưu trữ Danh mục: Tuyển Dụng Nhân Sự Dịch Thuật CVN

Tuyển Dụng Nhân Sự là chuyên mục tuyển dụng các biên dịch viên, phiên dịch viên, nhân viên văn phòng, cộng tác viên dịch thuật làm việc trực tiếp với Dịch Thuật CVN

Tuyển Dụng Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Dịch Thuật CVN xin trân trọng thông báo: Chúng tôi hiện đang có nhu cầu [...]

Tuyển Dụng Cộng Tác Viên Dịch Thuật Tiếng Anh

Công Ty Dịch Thuật CVN xin trân trọng thông báo: Chúng tôi hiện đang có nhu [...]

Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Dịch Thuật CVN xin trân trọng thông báo: Chúng tôi hiện đang có [...]

Tuyển Dụng Thực Tập Sinh Dịch Thuật Tiếng Anh – Trung Quốc – Nhật Bản – Hàn Quốc – Pháp – Đức – Nga

Công Ty Dịch Thuật CVN xin trân trọng thông báo: Chúng tôi hiện đang có nhu [...]

Tuyển Dụng Cộng Tác Viên Dịch Thuật Tại Nhà Freelancer

Công Ty Dịch Thuật CVN xin trân trọng thông báo: Chúng tôi hiện đang có nhu [...]