DỊCH VỤ PHIÊN DỊCH KỸ THUẬT

Tại công ty dịch thuật Cvn của chúng tôi, chúng tôi cung cấp dịch vụ phiên dịch cho các doanh nghiệp có yêu cầu về ngôn ngữ. Cụ thể hơn, dịch vụ phiên dịch kỹ thuật của chúng tôi được thực hiện cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực có thuật ngữ phức tạp mà chỉ chuyên gia trong ngành mới hiểu được!

Chúng tôi hoạt động trong phạm vi 150 ngôn ngữ và nhiều địa điểm quốc tế trên khắp thế giới. Các lĩnh vực chúng tôi bao gồm từ Sản xuất, Pháp lý, Công nghệ, Ô tô, Năng lượng và Khoa học Đời sống.

Bạn Cần Gì?

  • Dịch vụ phiên dịch hội thảo
  • Dịch vụ phiên dịch nối tiếp
  • Phiên dịch cuộc họp kinh doanh
  • Đào tạo nhân viên phiên dịch
  • Bài thuyết trình và sự kiện
  • Dịch vụ phiên dịch song song

Dù nhu cầu của bạn là gì, chúng tôi có thể cung cấp giải pháp – hãy liên hệ với cố vấn để thảo luận về các tùy chọn có sẵn bằng cách gửi email đến dichthuatcvn@gmail.com

Lựa Chọn Phiên Dịch Viên Phù Hợp

Thông dịch viên của chúng tôi không chỉ là những nhà ngôn ngữ học chuyên nghiệp, họ còn có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh cụ thể của bạn để đảm bảo rằng các thuật ngữ kỹ thuật không bị hiểu sai. Chúng tôi cần biết những thông tin sau để đặt phiên dịch viên phù hợp nhất:

  1. Phiên dịch bắt buộc phải có mặt ở đâu?
  2. Tổ hợp ngôn ngữ bạn yêu cầu là gì và ai yêu cầu thông dịch viên?
  3. Về cái gì? (Chủ đề và lĩnh vực kinh doanh).

4. Thời gian và ngày…

Khi chúng tôi có thông tin trên, người quản lý tài khoản của chúng tôi sẽ quy định báo giá trước khi đặt phòng. Nếu bạn cần bất kỳ thiết bị nào đi kèm với phiên dịch, chúng tôi cũng có thể cung cấp thiết bị này.

Liên Lạc

Liên hệ với cố vấn để thảo luận về cách các dịch vụ phiên dịch kỹ thuật của chúng tôi nhằm có thể thu hẹp khoảng cách trong giao tiếp kinh doanh của bạn. Gửi email đến dichthuatcvn@gmail.com hoặc gọi điện cho văn phòng của chúng tôi.