Giới thiệu về tiếng Ukraina

25 triệu

Người bản xứ

10

Quốc gia

5,8 triệu

Người nói ngôn ngữ thứ hai

Tiếng Ukraina là ngôn ngữ được nói nhiều thứ 26 và là một trong những ngôn ngữ Xla-vơ phổ biến nhất trên thế giới, bên cạnh tiếng Nga.

Các cặp ngôn ngữ phổ biến

Tiếng Anh Tiếng Ukraina
tiếng Nga tiếng Ukraina
tiếng Ả Rập Ukraina
Tiếng Ukraina Tiếng Rumani
tiếng Đức tiếng Ukraina

Bản dịch tiếng Ukraina cho tất cả các ngành công nghiệp chính

Ngân hàng & Tài chính

Y tế & Chăm sóc sức khỏe

Hợp pháp

Kỹ thuật kỹ thuật

Dịch vụ khách hàng

Du lịch

chơi game

Phần mềm & Công nghệ