Cho dù đó là nghiên cứu được ghi lại hay biên bản cuộc họp, phiên âm đa ngôn ngữ giúp bạn cung cấp thông tin cho mọi người một cách dễ dàng.

Phiên âm chất lượng cho A Nhiều loại Video

Mỗi ngành có những biệt ngữ và thuật ngữ riêng Để đảm bảo cung cấp cho bạn bản chép lời chính xác, chúng tôi có một mạng lưới những người sao chép được trang bị kiến ​​thức chuyên môn trong ngành.

Hợp pháp

Phiên âm pháp lý chính xác cho các nhóm pháp lý nội bộ, công ty luật và luật sư.

Thuộc về y học

Bảng điểm chất lượng cho các ghi chú y tế được ghi lại từ những người hiểu biệt ngữ y khoa.

Bảo hiểm

Các bản ghi hỗ trợ trong các quy trình bảo hiểm như sao kê được ghi lại, báo cáo tệp, v.v.

Ngân hàng & Tài chính

Duy trì hồ sơ về các cuộc gọi thu nhập, các cuộc họp thường niên, họp báo, các buổi đào tạo ở định dạng văn bản.

học trực tuyến

Biến các tệp video và âm thanh của bạn như bài giảng trực tuyến và podcast eLearning thành bản chép lời chính xác trong nháy mắt.

Phiên âm của bạn chỉ là 3 bước đi

Gặp gỡ các nhà ngôn ngữ học chuyên nghiệp của chúng tôi từ khắp nơi trên thế giới

Các nhà ngôn ngữ học được chứng nhận của chúng tôi là những người bản ngữ nói ngôn ngữ mục tiêu của họ và thông thạo ngôn ngữ nguồn của họ với chuyên môn trong ngành của họ.