Dịch vụ phiên dịch được trang bị đầy đủ
cho tất cả
 Các loại cuộc họp

Đảm bảo sự tham gia toàn cầu với thông dịch thời gian thực trong cài đặt ảo, trực tiếp hoặc kết hợp.

Phiên dịch trực tiếp


Gặp mặt trực tiếp

Đặt trước một thông dịch viên với chúng tôi để hợp lý hóa giao tiếp đa ngôn ngữ cho cuộc gặp trực tiếp tiếp theo của bạn với ứng viên, khách hàng, cổ đông hoặc đại biểu nước ngoài.


Cuộc họp kết hợp

Phục vụ cả khán giả trực tiếp và ảo với các dịch vụ phiên dịch đồng thời theo thời gian thực của chúng tôi được tùy chỉnh theo yêu cầu của cuộc họp kết hợp của bạn.

Video phiên dịch từ xa


Cuộc họp ảo

Làm cho cuộc họp của bạn trở nên hòa nhập với Phiên dịch video từ xa (VRI) và cho phép các thành viên phản hồi bằng ngôn ngữ của họ qua các công cụ và ứng dụng hội nghị truyền hình.

Dịch vụ phiên dịch chuyên nghiệp
cho
 tất cả các ngành

Chúng tôi hiểu giá trị của giao tiếp rõ ràng xuyên biên giới. Hãy để chúng tôi lo phiên dịch chuyên nghiệp cho tất cả các cuộc họp chính thức và không chính thức của bạn.

Hội nghị ngoại giao

Tương tác với các đại biểu quốc tế bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ mà không mắc lỗi nào với các dịch vụ phiên dịch chuyên nghiệp.

Họp công ty, doanh nghiệp

Họp mặt làm ăn

Ký kết thỏa thuận với các khách hàng, đối tác kinh doanh quốc tế, v.v., trực tiếp hoặc qua mạng, với các dịch vụ phiên dịch của chúng tôi.

phóng to y tế

Tư vấn y tế

Để có một phiên y tế đầy thông tin với bệnh nhân/bác sĩ của bạn, hãy truy cập các phiên dịch viên y tế được chứng nhận của chúng tôi, những người không để xảy ra sai sót nào.

phỏng vấn ảo | thảo luận nhóm

Phỏng vấn ảo

Giúp việc tương tác với các ứng viên quốc tế dễ dàng hơn trong các cuộc phỏng vấn trực tuyến trên Zoom hoặc trực tiếp với các dịch vụ phiên dịch của chúng tôi.

chúng tôi hỗ trợ Tất cả các chế độ của giải thích

giải thích liên tiếp

Giải thích liên tiếp

Người nói nói điều gì đó và sau đó tạm dừng để phiên dịch viên dịch nó sang ngôn ngữ đích cho bên kia hoặc các bên.

Phiên dịch đồng thời

Phiên dịch đồng thời

Thông dịch viên dịch đồng thời những gì người nói nói sang ngôn ngữ đích mà không cần tạm dừng.

Phiên dịch ngôn ngữ
ký hiệu

Thông dịch ngôn ngữ ký hiệu cho phép bạn giao tiếp với những người tham gia cuộc họp bị điếc hoặc nghe kém thông qua các ký hiệu và hành động.

Phiên dịch đồng thời

Phiên dịch chuyển tiếp

Một phiên dịch viên chuyển tải thông điệp của người nói bằng ngôn ngữ phổ thông, và một phiên dịch viên khác sau đó chuyển tải thông điệp đó bằng ngôn ngữ đích đến người nghe.