Phát triển với ngành bản địa hóa trang web

Trong những năm qua, các phương pháp phát triển trang web đã phát triển và chúng tôi luôn dẫn đầu về công nghệ và quy trình. Các dịch vụ bản địa hóa trang web chuyên biệt của chúng tôi kết hợp với các công cụ bản địa hóa trực quan, dựa trên đám mây và tích hợp cho phép chúng tôi trở nên nhanh nhẹn như khách hàng của mình.

QUY TRÌNH 4 BƯỚC BẢNG ĐỊA TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Quốc tế hóa là quá trình chuẩn bị sẵn sàng cho một trang web để bản địa hóa sang bất kỳ ngôn ngữ, địa điểm và nền văn hóa nào. Việc điều chỉnh và lập kế hoạch chu đáo được thực hiện sớm và trong suốt quá trình phát triển trang web sẽ cải thiện đáng kể khả năng toàn cầu hóa sản phẩm của bạn.

Biết cách áp dụng các thông lệ quốc tế hóa tốt nhất giúp tăng tốc thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, giảm đáng kể chi phí, giúp giảm thiểu rủi ro và giảm căng thẳng cho các nguồn lực nội bộ. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng với tất cả các giai đoạn của quá trình này.

  • 3. Thử nghiệm

Chỉ dịch văn bản thôi là chưa đủ—nó cần được dịch theo ngôn ngữ và ngôn ngữ địa phương. Chúng tôi cung cấp các nguồn lực chuyên ngành trong cả dịch vụ và công nghệ. Chúng tôi có thể làm việc với hầu hết mọi định dạng tệp tài nguyên và thậm chí có tích hợp trực tiếp với các hệ thống kiểm soát phiên bản và kho lưu trữ mã để đảm bảo trích xuất và phân phối tệp nhanh chóng, tự động và liền mạch. Chúng tôi cũng cung cấp các công cụ bản địa hóa trực quan để cung cấp cho cả người dịch và người đánh giá thông tin theo ngữ cảnh với màn hình trực tiếp hoặc ảnh chụp màn hình.

  • Tích hợp với CMS/CCMS
  • Tích hợp với các hệ thống kiểm soát phiên bản như GitHub và Bit Bucket
  • Giải pháp ủy quyền
  • Dịch tệp tài nguyên (hầu như mọi định dạng tệp bao gồm .XML, .JSON, .YML, .PO, .PROPERTIES, .RESX, v.v.)

Không có dự án bản địa hóa phần mềm hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động nào hoàn thành nếu không có thử nghiệm phù hợp. Các giải pháp thử nghiệm của chúng tôi đảm bảo rằng trang web của bạn sẽ hoạt động nhất quán trên các ngôn ngữ, hệ điều hành, trình duyệt, kênh và thiết bị—ngăn chặn sự chậm trễ tốn kém và các lỗi có khả năng gây hại. Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ thử nghiệm bao gồm thiết kế chức năng, ngôn ngữ, bố cục/giao diện người dùng, trải nghiệm người dùng, sự chấp nhận của người dùng, quốc tế hóa, khả năng truy cập và thử nghiệm tự động.

Các trang web đa ngôn ngữ chất lượng hàng đầu sẽ mất giá trị khi khán giả của bạn không thể tìm thấy chúng.

Cho dù bạn cần tối ưu hóa các cụm từ tìm kiếm để tăng xếp hạng không phải trả tiền cho trang web của mình hay tiến hành chiến dịch tìm kiếm có trả tiền/trả cho mỗi lần nhấp chuột quốc tế để thúc đẩy lưu lượng truy cập, TransPerfect sẽ giúp bạn đánh giá tác động tiềm năng của mọi yếu tố SEO trong chiến dịch quốc tế của bạn.