Hợp đồng làm gia sư là mẫu hợp đồng được lập ra giữa bên thuê gia sư và bên cung cấp dịch vụ gia sư nhằm thỏa thuận những điều khoản, điều kiện liên quan đến quá trình hợp tác giữa hai bên. Loại hợp đồng này có thể là cá nhân người làm gia sư, hoặc trung tâm cung cấp dịch vụ gia sư ký kết với phụ huynh học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng làm gia sư ở phần cuối của bài viết.

Mẫu Hợp Đồng Làm Gia Sư Mới Nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***********

…..Ngày….tháng….năm…..

 

HỢP ĐỒNG LÀM GIA SƯ

Số: ……………../HĐGS

 

Hôm nay, ngày… tháng… năm… tại (địa điểm) ………………………… chúng tôi gồm có:

Bên A        : (Bên thuê dịch vụ)…………………………………………………………………………………….

Họ và tên  :………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh năm  :………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại :………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………………

Bên B        : (Bên thực hiện dịch vụ)

Họ và tên  : …………………………………………………………………………………………………………………

Sinh năm  :………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại :………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên lạc:……………………………………………………………………………………………………………

hop-dong-gia-su-1
Hợp đòng gia sư trang 1

Sau khi trao đổi và bàn bạc hai bên đi đến thống nhất lập hợp đồng dịch vụ với nội dung và điều khoản sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý để bên B (Là:………………………) làm gia sư dạy kèm các môn:……. lớp:…… cho cháu (nêu họ, tên, tuổi từng cháu) với yêu cầu sau:

– Địa điểm học: tại tư gia của bên A tại số nhà:….. đường (nêu địa danh)

– Thời gian học theo lịch sau: vào các ngày:……… kể từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm…

– Về giáo trình: Bên B biên soạn trên cơ sở giáo trình………… và được bên A thông qua

ĐIỀU 2: THÙ LAO VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

– Bên A đồng ý trả cho bên B một giờ giảng cho một cháu là……. đồng

– Số tiền này sẽ được thanh toán hàng tuần vào cuối giờ giảng của ngày thứ bảy.

– Đồng tiền thanh toán là đồng Việt Nam

– Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

– Đôn đốc, nhắc nhở con em mình học đúng giờ

– Bảo đảm địa điểm, thời gian, dụng cụ giảng dạy và phương tiện giúp cho học sinh đạt kết quả (bảng, phấn hoặc bút viết và ánh sáng).

– Thanh toán tiền thù lao cho bên B đầy đủ và đúng hạn

hop-dong-gia-su-2
Hợp đòng gia sư trang 2

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

– Bảo đảm giờ học cho hai cháu đúng lịch (nếu vì một lý do nào đó mà phải nghỉ dạy phải điện thoại báo trước cho bên A ít nhất là 3 giờ và phải dạy bù vào một ngày khác do hai bên thỏa thuận ngay sau đó, nhưng số buổi nghỉ không được quá 3 buổi/tháng.

– Có giáo trình, giáo án theo đúng yêu cầu

– Bảo đảm hết khóa học trình độ của các cháu phải đạt được……

– Giữ gìn bí mật về những thông tin của gia cảnh trong suốt thời gian giảng dạy cũng như sau này (hoặc nói cách khác là không làm phương hại đến gia đình của bên A) mà trong thời gian giảng dạy tại gia đình.

– Không được chuyển giao nghĩa vụ cho người thứ ba nếu chưa được bên A chấp nhận.

ĐIỀU 5: NHỮNG THỎA THUẬN KHÁC

– Sau thời gian học tập là một tháng nếu xét thấy trình độ cũng như học lực của các cháu hoặc cháu…. không đạt được hiệu quả như mong muốn thì bên B có quyền ngưng hợp đồng trước thời hạn.

– Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản ghi trong hợp đồng, nếu có vấn đề bất lợi gì phát sinh, các bên phải chủ động trao đổi, bàn bạc giúp đỡ lẫn nhau trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.

hop-dong-gia-su-3
Hợp đòng gia sư trang 2

ĐIỀU 6: THỜI GIAN CÓ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm… và được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản để theo dõi thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                               ĐẠI DIỆN BÊN B

                   (Ký tên)                                                                               (Ký tên)

 

Bạn đang xem bài viết Mẫu Hợp Đồng Làm Gia Sư tại chuyên mục Mẫu hợp đồng dịch thuật của Công ty Dịch thuật CVN. Nếu bạn có nhu cầu tìm kiếm dịch vụ dịch thuật hợp đồng tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ,…hay bất cứ dịch vụ dịch thuật nào khác thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được báo giá dịch thuật hợp đồng tốt nhất, rẻ nhất và uy tín nhất.

Xem thêm danh sách mẫu hợp đồng được cập nhất mới nhất:

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.