Hợp đồng cung ứng lao động mẫu số 02 là loại hợp đồng thể hiện sự thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp của Việt Nam với bên nước ngoài về điều kiện, nghĩa vụ của các bên trong việc cung ứng và tiếp nhận người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng cung ứng lao động mẫu số 02 ở phần cuối của bài viết.

Mẫu Hợp Đồng Cung Ứng Lao Động Mẫu Số 02 Mới Nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***********

……., ngày….tháng….năm 20……

HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG MẪU SỐ 02

 

– Căn cứ Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 23 tháng 6 năm 1994;

– Căn cứ Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20-10-1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;

– Căn cứ Thông tư số: 09/1999/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 3 năm 1999 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20-10-1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;

– Căn cứ nhu cầu sử dụng lao động Việt Nam của [TEN DOANH NGHIEP, TO CHUC NUOC NGOAI].

Chúng tôi, một bên là: [TEN DOANH NGHIEP, TO CHUC, CA NHAN NUOC NGOAI]

– Do ông (bà): [HO VA TEN CA NHAN DAI DIEN]

– Chức vụ: [CHUC VU]

– Đại diện cho: [TEN DOANH NGHIEP, TO CHUC, CA NHAN NUOC NGOAI]

– Địa chỉ: [DIA CHI]

– Điện thoại: [SO DT]

– Tài khoản: [SO TAI KHOAN]

Và một bên là: [TEN DOANH NGHIEP CUNG UNG LAO DONG]

– Do ông (bà): [HO VA TEN NGUOI DAI DIEN]

– Chức vụ: [CHUC VU]

– Đại diện cho: [TEN DOANH NGHIEP CUNG UNG LAO DONG]

– Địa chỉ: [DIA CHI]

– Điện thoại: [SO DT]

– Tài khoản: [SO TAI KHOAN]

hop-dong-cung-ung-lao-dong-3
Hợp đồng cung ứng lao động mẫu số 02 trang 3

Sau khi trao đổi thống nhất, hai bên giao kết hợp đồng cung ứng lao động theo các điều khoản dưới đây:

Điều 1: Căn cứ nhu cầu sử dụng lao động của [TEN DOANH NGHIEP, TO CHUC, CA NHAN NUOC NGOAI], tổ chức cung ứng lao động có trách nhiệm cung ứng cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo số lượng và yêu cầu sau:

 [GHI RO SO LUONG LAO DONG VA CAC YEU CAU]

 

Điều 2: Tổ chức, cá nhân nước ngoài có trách nhiệm thực hiện đầy đủ những quy định của Bộ luật Lao động và các thỏa thuận cụ thể với Tổ chức cung ứng lao động về những vấn đề chủ yếu dưới đây:

  1. Tiền lương (tiền công) của từng người lao động (USD):……………………………………..
  2. An toàn lao động và vệ sinh lao động:…………………………………………………………………
  3. Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi:……………………………………………………………..
  4. Bảo hiểm xã hội:…………………………………………………………………………………………………
  5. Trợ cấp thôi việc, mất việc:…………………………………………………………………………………
  6. Bảo hiểm y tế:……………………………………………………………………………………………………..
  7. Các thỏa thuận khác:…………………………………………………………………………………………..

 

Điều 3: Tổ chức cung ứng lao động có trách nhiệm tuyển chọn, đào tạo và cung ứng người lao động Việt Nam theo đúng yêu cầu ghi tại Điều 1 của hợp đồng cung ứng lao động này; phổ biến đầy đủ nội dung hợp đồng cung ứng lao động cho người lao động dự tuyển và thực hiện đầy đủ các điều khoản ghi trong hợp đồng cung ứng lao động đã ký kết.

hop-dong-cung-ung-lao-dong-2
Hợp đồng cung ứng lao động mẫu số 02 trang 2

Điều 4: Tổ chức, cá nhân nước ngoài giao kết hợp đồng lao động trực tiếp với người lao động khi có sự giới thiệu của Tổ chức cung ứng lao động. Các điều khoản ghi trong hợp đồng lao động không được trái với hợp đồng cung ứng lao động và pháp luật của Việt Nam.

 

Điều 5: Trong quá trình thực hiện hợp đồng cung ứng lao động, khi có những vấn đề nảy sinh thì hai bên bàn bạc giải quyết đúng theo chức năng và quyền hạn của mỗi bên.

 

Điều 6: Hợp đồng cung ứng lao động này có hiệu lực kể từ ngày [NGAY THANG NAM] đến ngày [NGAY THANG NAM] hai bên phải giải quyết mọi vướng mắc, tồn tại trong vòng [SO NGAY] ngày, kể từ ngày hợp đồng này hết hiệu lực.

Hợp đồng cung ứng lao động này làm thành 4 bản có giá trị ngang nhau (2 bản bằng tiếng Việt Nam và 2 bản bằng tiếng………………………………………….. )./.

[DIA DIEM], ngày [NGAY] tháng [THANG] năm [NAM]

                                      

ĐẠI DIỆN
(Tổ chức cung ứng lao động)
ĐẠI DIỆN
(Tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam)
hop-dong-cung-ung-lao-dong-3
Hợp đồng cung ứng lao động mẫu số 02 trang 3

 

Bạn đang xem bài viết Mẫu Hợp Đồng Cung Ứng Lao Động Mẫu Số 02  tại chuyên mục Mẫu hợp đồng dịch thuật của Công ty Dịch thuật CVN. Nếu bạn có nhu cầu tìm kiếm dịch vụ dịch thuật hợp đồng tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ,…hay bất cứ dịch vụ dịch thuật nào khác thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được báo giá dịch thuật hợp đồng tốt nhất, rẻ nhất và uy tín nhất.

Xem thêm danh sách mẫu hợp đồng được cập nhất mới nhất:

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.