Mẫu hợp đồng giới thiệu việc làm là sự thỏa thuận giữa một bên cung cấp dịch vụ giới thiệu việc làm và một bên có nhu cầu tuyển dụng. Hợp đồng được lập ra nhằm xác lập, ghi nhận sự thỏa thuận của các bên khi tham gia ký kết hợp đồng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng giới thiệu việc làm ở phần cuối của bài viết.

Mẫu Hợp Đồng Giới Thiệu Việc Làm Mới Nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

——–

HỢP ĐỒNG GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Số: …………………./HĐGTVL

Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại ………………………..

Chúng tôi gồm có:

Bên A: Tên Doanh nghiệp (hoặc cơ quan, tổ chức) có nhu cầu tuyển dụng lao động:

– Đại diện là Ông/Bà: ……………………………………………………………………..

– Chức vụ: …………………………………………………………………………………

– Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

– Điện thoại: ………………………………………………………………………………

Bên B: Trung tâm giới thiệu việc làm…….. hoặc Doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm………….:

– Đại diện là Ông/Bà: ………………………………………………………………………

– Chức vụ: ………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………

– Điện thoại: ……………………………………………………………………………….

mau-hop-dong-gioi-thieu-viec-lam-trang-1
Mẫu hợp đồng giới thiệu việc làm trang 1

Hai bên thoả thuận và cam kết thực hiện các điều khoản hợp đồng sau đây:

Điều 1. Bên A có trách nhiệm thông báo cho bên B các nội dung sau:

– Tổng số lao động cần tuyển và đề nghị bên B giới thiệu là:….. người, trong đó nêu cụ thể từng vị trí công việc với các nội dung sau:

+ Số lao động cần tuyển: ………………………………………………………………….

+ Độ tuổi: …………………………………………………………………………………

+ Giới tính: ………………………………………………………………………………..

+ Sức khoẻ: ……………………………………………………………………………….

+ Yêu cầu (Văn hoá, trình độ chuyên môn nghề nghiệp, tay nghề, ngoại ngữ, vi tính…): ………………..

– Các thông tin về nơi làm việc:

+ Địa điểm làm việc: ………………………………………………………………………

+ Thời hạn hợp đồng lao động: ……………………………………………………………

+ Thời gian bắt đầu làm việc: ……………………………………………………………..

+ Thời gian thử việc: ………………………………………………………………………

+ Điều kiện làm việc: ……………………………………………………………………..

+ Mức lương: …………………………………………………………………………….

+ Các chế độ khác:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Điều 2. Hai bên đã thỏa thuận thời gian và phương thức giới thiệu việc làm, cụ thể như sau:

– Phương thức giới thiệu việc làm: ………………………………………………………..

– Thời gian thực hiện: ……………………………………………………………………..

– Địa điểm : ……………………………………………………………………………….

– Thanh toán phí, lệ phí: …………………………………………………………………..

Điều 3. Bên B có trách nhiệm giới thiệu việc làm theo đúng yêu cầu của bên A.

mau-hop-dong-gioi-thieu-viec-lam-trang-2
Mẫu hợp đồng giới thiệu việc làm trang 2

Điều 4. Bên A có trách nhiệm:

– Thông báo kết quả tuyển lao động cho bên B sau khi bên A giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Trường hợp không tuyển dụng, nêu rõ lý do;

– Thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật và các thoả thuận cụ thể với bên B trong hợp đồng này;

– Thông báo cho bên B đối với những lao động (do bên B cung ứng) chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đối với những lao động được tuyển dụng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày người lao động ký kết hợp đồng lao động và lý do chấm dứt.

 Điều 5. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh hai bên cùng bàn bạc giải quyết đúng chức năng và quyền hạn của mỗi bên theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hợp đồng này được làm thành bốn bản, hai bản do bên A giữ, hai bản do bên B giữ để thực hiện, có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị đến………..

Hai bên phải thanh lý hợp đồng và giải quyết mọi vướng mắc trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng này hết hiệu lực.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                          ĐẠI DIỆN BÊN B

Chức vụ                                                         Chức vụ

(Ký tên đóng dấu)                                          (Ký tên đóng dấu)

Bạn đang xem bài viết Mẫu Hợp Đồng Giới Thiệu Việc Làm tại chuyên mục Mẫu hợp đồng dịch thuật của Công Ty Dịch Thuật CVN. Nếu bạn có nhu cầu tìm kiếm dịch vụ dịch thuật hợp đồng tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ,…hay bất cứ dịch vụ dịch thuật nào khác thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được báo giá dịch thuật hợp đồng tốt nhất, rẻ nhất và uy tín nhất.

Xem thêm danh sách mẫu hợp đồng được cập nhất mới nhất:

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.