Lưu trữ Danh mục: Tự Học Dịch Thuật Tiếng Anh

Tự học dịch thuật tiếng Anh là chuyên mục tổng hợp, chia sẻ các bài học tiếng Anh và các phương pháp dịch thuật tiếng anh dành cho các bạn học sinh, sinh viên, những người đi làm học hỏi các bài học tiếng Anh để trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm. 

5 Lý Do Khiến Tiếng Anh Mỹ Và Anh Anh Khác Nhau

Nếu bạn đang học tiếng Anh ở London và muốn biết điều gì làm cho [...]

Bài Học Số 47: Giới Thiệu Về Việt Nam Bằng Tiếng Anh Phần 2

Bài Học Số 47: Giới Thiệu Về Việt Nam Bằng Tiếng Anh Phần 2 nằm [...]

Bài Học Số 46: Giới Thiệu Về Việt Nam Bằng Tiếng Anh Phần 1

Bài Học Số 46: Giới Thiệu Về Việt Nam Bằng Tiếng Anh Phần 1 nằm [...]

Bài Học Số 45: Những Lỗi Sai Thường Gặp Khi Dịch Thuật Phần 13

Bài Học Số 45: Những Lỗi Sai Thường Gặp Khi Dịch Thuật Phần 13 nằm [...]

Bài Học Số 44: Những Lỗi Sai Thường Gặp Khi Dịch Thuật Phần 12

Bài Học Số 44: Những Lỗi Sai Thường Gặp Khi Dịch Thuật Phần 12 nằm [...]

Bài Học Số 43: Những Lỗi Sai Thường Gặp Khi Dịch Thuật Phần 11

Bài Học Số 43: Những Lỗi Sai Thường Gặp Khi Dịch Thuật Phần 11 nằm [...]

Bài Học Số 42: Những Lỗi Sai Thường Gặp Khi Dịch Thuật Phần 10

Bài Học Số 42: Những Lỗi Sai Thường Gặp Khi Dịch Thuật Phần 10 nằm [...]

Bài Học Số 41: Những Lỗi Sai Thường Gặp Khi Dịch Thuật Phần 9

Bài Học Số 41: Những Lỗi Sai Thường Gặp Khi Dịch Thuật Phần 9 nằm [...]

Bài Học Số 40: Những Lỗi Sai Thường Gặp Khi Dịch Thuật Phần 8

Bài Học Số 40: Những Lỗi Sai Thường Gặp Khi Dịch Thuật Phần 8 nằm [...]

Bài Học Số 39: Những Lỗi Sai Thường Gặp Khi Dịch Thuật Phần 7

Bài Học Số 39: Những Lỗi Sai Thường Gặp Khi Dịch Thuật Phần 7 nằm [...]